Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsfullmäktiges beslut 11.6

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 11 juni i Helsingfors stads fullmäktigesal. På föredragningslistan fanns bland annat godkännande av Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023 samt inledande av utarbetandet av en etapplandskapsplan för grön omställning.

Alla mötesbeslut fattades i enlighet med föredragningslistans beslutsförslag.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till beslutsförslagen:

Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Utvärderingsberättelse för år 2023 för kännedom(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Inledande av utarbetandet av en etapplandskapsplan för grön omställning(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Landskapsdirektörens aktualitetsöversikt(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Aktualitetsöversikt för ansvarsområdet regionplanering
(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Aktualitetsöversikt för ansvarsområdet regionutveckling(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Tillkännagivande av Nylands förbunds förtroendevaldas redogörelser för bindningar för landskapsfullmäktige(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Tidpunkt för nästa sammanträde(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Ytterligare upplysningar:

Pentti Arajärvi

Landskapsfullmäktiges ordförande

+358 40 5820 300

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande