Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsfullmäktiges beslut 13.6

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 13 juni i Helsingfors stads fullmäktigesal. Fullmäktige behandlade Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2022 och revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2022 samt beviljandet av avsked för Ossi Savolainen från tjänsten som landskapsdirektör på grund av pensionering.

Landskapsfullmäktige valde ordförande för fullmäktigeperiodens två sista år.

Mötesärenden, länkar till beslutsförslag och mötesbehandling:

Val av landskapsfullmäktiges ordförande samt första och andra vice ordförande(Du går över till annan tjänst)
Fullmäktige beslutade enhälligt att Pentti Arajärvi (SDP, Helsingfors) fortsätter som ordförande till och med slutet av perioden 2021–2025.  Som vice ordförande fortsätter Arja Karhuvaara (Saml, Helsingfors) och Kalle Ikkelä (Saml, Tusby).

Utvärderingsberättelse för år 2022 för kännedom(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget. Revisionsnämndens ordförande Anitta Orpana presenterade utvärderingsberättelsen.

Godkännande av Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2022(Du går över till annan tjänst)
Landskapsdirektörens ställföreträdare Juha Eskelinen presenterade ärendet.
Landskapsfullmäktige godkände ärendet till övriga delar, men beslutade enhälligt att beslutsförslagets punkt ”beslutar bevilja ansvarsfrihet för de övriga redovisningsskyldiga för år 2022” ska återremitteras för ny beredning. Fullmäktige beslutade begära att revisionsnämnden ger en tilläggsutredning och bedömning av landskapsstyrelsens ansvar i saken.

Beviljande av avsked från tjänsten som landskapsdirektör(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om besvären som gäller helheten Nylandsplanen 2050(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget. Planläggningschef Ilona Mansikka presenterade ärendet.

Aktualitetsöversikt om ansvarsområdet regionutveckling(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget. Utvecklingschef Outi Ervasti presenterade ärendet.

Tidpunkt för nästa sammanträde(Du går över till annan tjänst)
I enlighet med förslaget.

Ytterligare upplysningar:

Landskapsfullmäktiges ordförande Pentti Arajärvi, pentti@arajarvi.fi, tfn 040 5820 300

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Reviderad 15.6.2023: En länk till inspelningen har lagts till i slutet av nyheten.

Nyckelord:

Beslutsfattande