Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 20.11: Godkännande av budget och verksamhetsplan

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 20 november. Landskapsstyrelsen beslutade föreslå landskapsfullmäktige att fullmäktige godkänner Nylands förbunds budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026. Enligt budgeten är förbundets verksamhetsutgifter 8 840 000 euro, och utgifterna har ökat med 145 000 euro jämfört med föregående år. Budgeten uppgjordes så att den visar ett underskott på 287 000 euro.

Landskapsstyrelsen godkände också ett utlåtande till landskapsfullmäktige om revisionsnämndens utvärderingsberättelse. I juni beslutade landskapsfullmäktige att anteckna berättelsen för kännedom och att ge den till landskapsstyrelsen för kännedom. Styrelsen beslutade i augusti att den ger ett eget utlåtande till fullmäktige.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till beslutsförslagen (på finska)

Godkännande av budgeten för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024–2026 (till fullmäktige)(Du går över till annan tjänst)
På förslag av föredraganden kompletterades beslutet enligt följande: Landskapsstyrelsen beslutar konstatera att driftsplanerna för år 2024 ges landskapsstyrelsen för kännedom.

Landskapsstyrelsens bemötande gällande revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2022 (till fullmäktige)(Du går över till annan tjänst)

Extern revision av kostnaderna för marknadsföring, kommunikation, intressebevakning och representation; lägesrapport om hur utvecklingsåtgärderna framskrider(Du går över till annan tjänst)

Tillsättande av en ansvarig direktör för projektet Interreg-förvaltningen 2021–2027 och direktörens behörighet(Du går över till annan tjänst)

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Årsrapport gällande ansvarsområdet regionplanering (till fullmäktige)(Du går över till annan tjänst)

Årsrapport gällande ansvarsområdet regionutveckling (till fullmäktige)(Du går över till annan tjänst)

Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i landskapsstyrelsen och val av ny ledamot (till fullmäktige)(Du går över till annan tjänst)

Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i landskapsstyrelsen och val av ny ledamot (till fullmäktige)(Du går över till annan tjänst)

Beviljande av avsked från uppdraget som andra vice ordförande i landskapsstyrelsen och val av ny ledamot (tilla fullmäktige)(Du går över till annan tjänst)

Landskapsdirektörens aktualitetsöversikt(Du går över till annan tjänst)

Tjänsteinnehavarnas beslut(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Sammanträdets ordförande:

Minerva Krohn

Landskapsstyrelsens första vice ordförande

+358 50 588 4244

Föredragande:

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande