Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 21.3: Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes för behandling i fullmäktige

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 21 mars. Styrelsen godkände för sin del Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021. Behandlingen i landskapsfullmäktige äger rum den 14 juni.

Styrelsen föreslår fullmäktige att räkenskapsperiodens överskott, cirka 444 000 euro, överförs till Nylands förbunds regionutvecklingsfond som har beviljat stöd till nyländska aktörers beredning av EU-projekt.

Dessutom antecknade styrelsen direktörsutlåtandena och förbundets projekt och personalberättelse år 2021 för kännedom. 

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen (på finska)

Samtliga beslut vid sammanträdet fattades i enlighet med föredragningslistan. 

Godkännande av Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Nylands förbunds projekt 2021

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Nylands förbunds personalberättelse 2021

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Ärenden för kännedom

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Sammanträdesdatum för kännedom

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Protokollförare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen, tfn 040 554 5538

Nyckelord:

Beslutsfattande