Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 26.9: Anvisningar för arbetet med Nylands mål för regeringsprogrammet

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 26 september. Landskapsstyrelsen förde en grundlig remissdebatt om utkastet till Nylands förbunds mål för regeringsprogrammet 2023 och gav anvisningar för det fortsatta arbetet. Målen ges till landskapsstyrelsen för godkännande vid styrelsens sammanträde i oktober.

Landskapsstyrelsen antecknade avsiktsförklaringen för samarbete mellan Nylands förbund och regionen Harju i Estland för kännedom. Avsiktsförklaringen ska samordnas med ländernas existerande avtal på statlig och kommunal nivå. Målet är att i brådskande ordning främja avsiktsförklaringens huvudteman.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen (på finska)

Samtliga beslut vid sammanträdet fattades i enlighet med föredragningslistan.

Nylands förbunds mål för regeringsprogrammet inför riksdagsvalet våren 2023(Du går över till annan tjänst)

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Avsiktsförklaring för samarbete mellan Nylands förbund och förbundet för kommunerna i regionen Harju(Du går över till annan tjänst)

Användning av medel från Nylands förbunds regionutvecklingsfond för stöd för beredning av EU-projekt(Du går över till annan tjänst)

Grundande av projektet om förvaltning av stöd för beredning av EU-projekt(Du går över till annan tjänst)

Bedömning av organisationen och verksamhetsmodellen vid Nylands förbunds byrå(Du går över till annan tjänst)

Valberedningskommittén: byte av ersättare(Du går över till annan tjänst)

Upphandlingsbeslut: Landskapsparlamentet 3–5.11.2022(Du går över till annan tjänst)

Publikationer som har färdigställts(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande