Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 27.3: Högsta förvaltningsdomstolens beslut om Nylandsplanen

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 27 mars. Landskapsstyrelsen antecknade för kännedom Högsta förvaltningsdomstolens slutliga beslut om Nylandsplanen 2050, som ges till landskapsfullmäktige för kännedom. Helsingforsregionens, Västra Nylands och Östra Nylands etapplandskapsplaner, som hör till denna planhelhet, har vunnit laga kraft genom domstolens beslut.

Dessutom godkände landskapsstyrelsen bland annat Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2022, som ska godkännas av landskapsfullmäktige i juni.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen (på finska):

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om de besvär som gällde helheten Nylandsplanen 2050(Du går över till annan tjänst)

Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2022(Du går över till annan tjänst)

Påbörjande av strategisk konceptplanering av Nylands FUI-verksamhet och samarbete på EU-nivå(Du går över till annan tjänst)
Landskapsstyrelsens ledamot Ulla Kaukola (SDP, Vanda) föreslog understödd av Minerva Krohn (Gröna, Helsingfors) att ärendet ska remitteras till ny beredning. Vid omröstningen beslutade styrelsen med rösterna 8–4 (frånvarande 3) att behandlingen fortsätter. Till slut godkände styrelsen landskapsdirektörens förslag enhälligt.

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Lägesöversikt över klimatarbete(Du går över till annan tjänst)

Lägesöversikt över samarbetet mellan landskapen Nyland och Zhejiang(Du går över till annan tjänst)
Beslutet kompletterades med att en bedömning av det internationella samarbetet ska ges till landskapsstyrelsen för kännedom på hösten.

Översikt över projekt som förvaltades av Nylands förbund år 2022(Du går över till annan tjänst)

Val av landskapsfullmäktiges ordförande samt första och andra vice ordförande(Du går över till annan tjänst)

Nylands förbunds personalberättelse för år 2022(Du går över till annan tjänst)

Utredning om arbete som de anställda gör utomlands samt revidering av anvisningarna för hybridarbete(Du går över till annan tjänst)
Beslutet kompletterades med att de kostnader och fördelar som Nyland fått av arbetet som utförts utomlands ges till landskapsstyrelsen för kännedom på hösten.

Byte av medlem i landskapets samarbetsgrupp(Du går över till annan tjänst)

Publikationer som har färdigställts(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Liisa Setälä

Förvaltningschef

+358 40 1681 989

Stöd för ledningen och beslutsfattandet, upphandlingsärenden och avtal, informationshantering, dataskyddsombud. Ställföreträdare för tf. förvaltningsdirektör Inka Tikkanen.

Nyckelord:

Beslutsfattande