Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 11.12  

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 11 december. Styrelsen godkände utlåtanden om utkastet till investeringsprogram för statens trafikledsnät, miljökonsekvensbeskrivning som gäller Flygbanan samt om materialet i anslutning till beredningsfasen av delgeneralplan för Tervalampi i Vichtis.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till beslutsförslagen (på finska)

Utlåtande om investeringsprogram för statens trafikledsnät Trafik 12(Du går över till annan tjänst)

Utlåtande om miljökonsekvensbeskrivning som gäller Flygbanan(Du går över till annan tjänst)

Utlåtande om delgeneralplan för Tervalampi i Vichtis, beredningsfas(Du går över till annan tjänst)

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Inrättande av projektet Uudenmaan Kulttuurimarkkinat – Nylands Kulturmarknad(Du går över till annan tjänst)

Inrättande av projektet Hållbarhetsomställning inom kreativa branscher (Luoto3)(Du går över till annan tjänst)

Läget inom beredningen av statsrådets regionutvecklingsbeslut samt regionutvecklingsdiskussionerna våren 2024; för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Strategisk konceptplanering av Nylands FoUI-verksamhet och samarbete på EU-nivå(Du går över till annan tjänst): Projektets lägesöversikt; för kännedom(Du går över till annan tjänst)


Förvärv av rätten att använda informationsmaterial från Befolkningsstatistiktjänsten som är Statistikcentralens avgiftsbelagda databas(Du går över till annan tjänst)

Nylands förbunds kommunikationsprinciper; godkännande(Du går över till annan tjänst)

Intressebevakningsplan för år 2024; vägledande diskussion(Du går över till annan tjänst)

Ordnande av de uppgifter som hör till den högsta ledningens tjänsteförhållanden och utnämnande av ställföreträdare för landskapsdirektören under tiden 1.1.2024–30.6.2024(Du går över till annan tjänst)
På förslag av Ulla Kaukola (SDP, Vanda) kompletterade styrelsen enhälligt beslutet med följande: ”Landskapsstyrelsen förutsätter att den högsta ledningens tjänster ska ledigförklaras så snabbt som möjligt. Detta visstidsarrangemang med tjänsterna har pågått en oskäligt lång tid.”

Landskapsdirektörens aktualitetsöversikt(Du går över till annan tjänst)

Tjänsteinnehavarnas beslut(Du går över till annan tjänst)

Ärenden för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Markku Markkula

Landskapsstyrelsens ordförande

+358 50 464 2455

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande