Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 12.6: Process för rekrytering av landskapsdirektör  

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 12 juni. Styrelsen förde en vägledande diskussion om processen för rekrytering av landskapsdirektör och beslutade ändra beslutsförslaget för ärendet samt tidtabellen för den målinriktade rekryteringsprocessen. 

Styrelsen beslutade bevilja fem projekt medel ur anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE). Styrelsen gav ett utlåtande om förslaget till delgeneralplan för Norra Paipis i Sibbo.

Dessutom antecknade landskapsstyrelsen för kännedom idéerna till att komplettera landskapsplanen samt de preliminära resultaten från enkäten för intressentgrupper på strategisk nivå med tanke på planarbetet.

Ärenden vid sammanträdet, länkar till beslutsförslagen (på finska) samt ändringar som gjordes vid sammanträdet:

Process för rekrytering av landskapsdirektör(Du går över till annan tjänst)

På förslag av föredraganden gjorde styrelsen ändringar i beslutsförslaget och godkände enhälligt dessa ändringar. Föredraganden var landskapsdirektörens ställföreträdare Juha Eskelinen.

Landskapsstyrelsen beslutade

Dessutom beslutade styrelsen att ändra den målinriktade tidtabellen för rekryteringsprocessen enligt följande: 

Finansieringsbeslut för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE):

Utlåtande om förslaget till delgeneralplan för Norra Paipis i Sibbo(Du går över till annan tjänst)

Kartläggning av behov av att komplettera landskapsplanen(Du går över till annan tjänst)

Beslut om inrättande av ett projekt vid namn Klimathållbart Nyland som vision (VILKKU)(Du går över till annan tjänst)

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande