Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 14.6

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 14 juni med fjärranslutning. På sommarmötets föredragningslista fanns finansieringsbeslut gällande medel från anslaget för Hållbar tillväxt och livskraft (UKKE) och gällande Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) ansökningsomgång för projekt från i våras.

Landskapsdirektören tog upp ett extra ärende på sammanträdet och delgav för kännedom en aktualitetsöversikt gällande den regionala fördelningen av strukturfondsmedlen. Preliminära uppgifter från arbets- och näringsministeriet ger vid handen att Nyland ser ut att få en avsevärt mindre del av finansieringen än det som förut antytts. Summan är bara ungefär hälften av det som Nyland borde få på basis av EU:s utdelningskriterier och EU-kommissionens finansieringsförslag. 

Besluten på sammanträdet fattades i enlighet med föredragningslistans förslag.

Ärenden på sammanträdet och länk till förslagen:

Stöd för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)-finansieringsbeslut:

Touchless Travel Helsinki-Vantaa – Världens mest hälsosäkra flygplats; yrkeshögskolan Haaga-Helia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy)

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Creative Avanto; Enter Espoo Oy

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

BE Boost Korona-apu; Esbo stad

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Utvecklingsprogram för den digitala kreativa sektorn; Helsingfors stad

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Landskapsförbundens i södra Finland ERUF-projektansökan, finansieringsbeslut för ansökningsomgång 22.2–31.3.2021:

Verksamhetslinje 1, särskilt mål 1.1

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Verksamhetslinje 1, särskilt mål 2.1

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Verksamhetslinje 2, särskilt mål 3.2

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Verksamhetslinje 2, särskilt mål 4.1

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Verksamhetslinje 2, särskilt mål 5.1

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Verksamhetslinje 8, särskilt mål 12.1

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Verksamhetslinje 8, särskilt mål 12.2

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Utvärderingsberättelsen för år 2020 för kännedom

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Ledamot i landskapsstyrelsen beviljas avsked och val av ny ledamot

> Länk till förslaget  (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Byte av medlem i landskapets samarbetsgrupp

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Verkställande av beslut fattade vid landskapsfullmäktiges sammanträde 25.5.2021

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Utveckling av samarbetet mellan landskapsfullmäktige och landskapsstyrelsen samt utveckling av dessa organs verksamhet under nästa fullmäktigeperiod

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Omprövningsbegäran: Stöd för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)-finansieringsbeslut

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Sammanträdesschema

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande