Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 15.4: Direktörstjänster ledigförklaras

Nylands landskapsstyrelse besökte KUUMA-regionen måndagen den 15 april och sammanträdde i Mäntsälä. Landskapsstyrelsen beslutade att Nylands förbunds tjänster som direktörer för regionutveckling och regionplanering ska ledigförklaras. Styrelsen utsåg urvalsgrupperna för att bereda tillsättandet av tjänsterna.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till föredragningslistan (på finska)

Ledigförklarande av tjänsten som direktör för ansvarsområdet Regionutveckling(Du går över till annan tjänst)
Landskapsdirektören ändrade sitt ursprungliga förslag under sammanträdet och beslutet fattades i enlighet med det som föreslagits nedan:

Formuleringen i beslutsförslagets andra punkt ”… beslut om exakta ansvarsområden i förbundets organisation fattas som ett led i förbundets organisationsreform som senare förs till beslutsfattande” ändrades till ”… beslut om exakta ansvarsområden i förbundets organisation fattas som ett led i preciseringen av förbundets organisationsstruktur som senare förs till beslutsfattande”.

I beslutsförslagets tredje punkt ändrades tidsfristen för ansökan om tjänst, och den nya tidsfristen är den 7 maj 2024.

Till urvalsgruppen som bereder tillsättandet av tjänsten utsågs följande ledamöter i landskapsstyrelsen och landskapsfullmäktige:

Saml: Markku Markkula, ersättare Mikko Piirtola
SDP: Ulla Kaukola, ersättare Olli Koski
Gröna: Minerva Krohn, ersättare Leo Stranius
Sannf: Mervi Syväranta, ersättare Tom Packalen
SFP: Frida Sigfrids, ersättare Anders Portin
VF: Antero Eerola, ersättare Pia Lohikoski

Ledigförklarande av tjänsten som direktör för ansvarsområdet Regionplanering(Du går över till annan tjänst)
Landskapsdirektören ändrade sitt ursprungliga förslag under sammanträdet och beslutet fattades i enlighet med det som föreslagits nedan:

Formuleringen i beslutsförslagets första punkt ”…erfarenhet av planeringsuppgifter i en kommunal eller regional organisation” ändrades till ”…erfarenhet av planeringsuppgifter inom markanvändning i en kommunal eller regional organisation”.

Beslut om punkterna om precisering av organisationsstrukturen och tidsfristen om ansökan om tjänst fattades i enlighet med besluten i ärendet om ledigförklarande av tjänsten som direktör för ansvarsområdet Regionutveckling.

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Undanröjande av principbeslutet om landskapsstyrelsens kommittéer och nytt beslut om ärendet(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Beviljande av avsked för representanterna för Business Finland i landskapets samarbetsgrupp(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Tjänsteinnehavarnas beslut(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Reseförordnanden till förtroendevalda(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Landskapsdirektörens aktualitetsöversikt(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Publikationer som har färdigställts(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Ytterligare upplysningar:

Markku Markkula

Landskapsstyrelsens ordförande

+358 50 464 2455

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande