Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 19.8: Utlåtande om investeringsprogrammet för trafikleder

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde torsdagen den 19 augusti. Landskapsstyrelsen avgav ett utlåtande om investeringsprogrammet för statens trafikledsnät samt utlåtanden om Vichtis, Kyrkslätts och Lovisas delgeneralplaner. 

Därutöver fattade styrelsen beslut om förslag som ska föreläggas det nya landskapsfullmäktiges konstituerande sammanträde i början av oktober.

Utlåtandet om trafikledsnätet kompletterades under mötet, men i övrigt fattades besluten i enlighet med föredragningslistans förslag.

Den nuvarande landskapsstyrelsen sammanträder ännu en gång, den 27 september. 

Mötesbeslut: 

Utlåtande om utkastet till investeringsprogram för statens trafikledsnät 2022–2029

Föredraganden kompletterade utlåtandets näst sista styckes ordalydelse enligt följande: Projekt som till följd av svag planeringsförmåga inte har innefattats i programmet men som i övrigt är motiverade bör starkt prioriteras i planeringsprogrammet, till exempel utredning av alternativa lösningar avseende Centrumslingan och kommande planeringsstadier för Ring IV.

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) (på finska)

Utlåtande till Vichtis kommun med anledning av förslaget till delgeneralplan för Etelä-Nummela

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Utlåtande om förslaget till delgeneralplan för Kyrkslätts kommuncentrum, etapp 2.

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Utlåtande om delgeneralplanen för området Valkom i Lovisa, beredningsfas

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Förslag som ska föreläggas landskapsfullmäktiges konstituerande sammanträde:

Val av landskapsfullmäktiges ordförande samt första och andra vice ordförande
> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Val av medlemmar och ersättare i landskapsstyrelsen
> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Val av landskapsstyrelsens ordförande samt första och andra vice ordförande
> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Val av revisionsnämnd
> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Val av landskapsfullmäktiges valnämnd
> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Fortsatt förfarande som gäller kallelse till landskapsstyrelsesammanträden av strategisk betydelse
> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Delårsrapport 2/2021

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Sammanträdesdatum för kännedom

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Sekreterare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen, tfn 040 554 5538

Nyckelord:

Beslutsfattande