Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 20.12

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 20 december. Landskapsstyrelsen beslutade bland annat om ett utlåtande som ges om delgeneralplanen för Kyrkslätt-Masaby.

Alla beslut vid sammanträdet fattades i enlighet med föredragningslistan.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen (på finska): 

Utlåtande om delgeneralplanen för Kyrkslätt-Masaby

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Godkännande av de tjänstemäns behörighet och uppgifter som anknyter till det förmedlande organets beslutsprocess samt beskrivning av förvaltnings- och tillsynssystemet under EU:s programperiod 2021–2027

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Beslut om inrättande av projektet om modellen för bindande klimatarbete för kommunerna i Nyland

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Ärenden för kännedom

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Publikationer som har färdigställts

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Sammanträdesdatum för kännedom

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455
Protokollförare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen, tfn 040 554 5538

Nyckelord:

Beslutsfattande