Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 25.3

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 25 mars. Landskapsstyrelsen godkände Nylands förbunds verksamhetsplan för intressebevakning och fattade beslut om utlysning av ansökan om AKKE-stöd för småskaliga utredningsprojekt. Dessutom godkände styrelsen förbundets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023.

Landskapsstyrelsen beslutade också att Nylands förbund ansluter sig till det europeiska ESRA-partnerskapsnätverket (European Semiconductor Regions Alliance), som främjar halvledarteknologi. Nyland har en stark regional kompetens inom teknik.

Som teman för regionutvecklingsdiskussionen mellan staten och Nyland valdes stärkande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och kompetens som stöder den, grön omställning och hållbar tillväxt, genomförande av arbets- och näringsreformen i Nyland samt säkerställande av tillgången till experter.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till beslutsförslagen (på finska)

Godkännande av Nylands förbunds verksamhetsplan för intressebevakning för år 2024(Du går över till annan tjänst)
Föredraganden kompletterade beslutets tredje punkt enligt följande:
Man följer upp hur planen framskrider och hur den uppdateras och rapporterar om dem till landskapsstyrelsen under år 2024.

Utlysning av AKKE-ansökan (stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna) för småskaliga utredningsprojekt(Du går över till annan tjänst)

Samarbetsavtal för partnerskapsnätverket European Semiconductor Regions Alliance ESRA(Du går över till annan tjänst)

Beredningsläget för regionutvecklingsdiskussionen våren 2024 för kännedom; godkännande av diskussionstemana(Du går över till annan tjänst)

Utseende av ledamot i BSSSC-styrelsen (Baltic Sea States Subregional Co-operation)(Du går över till annan tjänst)
Till styrelsen för samarbetsorganisationen i Östersjöregionen (BSSSC) utsågs Tarja Kantola (SDP, Helsingfors), som är ersättare i landskapsstyrelsen.

Strategisk konceptplanering av Nylands FoUI-verksamhet och samarbete på EU-nivå:(Du går över till annan tjänst) Projektets lägesöversikt(Du går över till annan tjänst)

Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023(Du går över till annan tjänst)
Ulla Kaukola (SDP, Vanda) understödd av ordföranden Markku Markkula (Saml, Esbo) framställde förslag om ändringar i textdelen i verksamhetsberättelsen, vilka godkändes enhälligt. > Godkända ändringar

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Nylands förbunds personalberättelse 2023(Du går över till annan tjänst)

Översikt över Nylands förbunds projekt 2023(Du går över till annan tjänst)

Ingående av hyresavtal för Nylands förbunds lokaler(Du går över till annan tjänst)

Landskapsdirektörens aktualitetsöversikt(Du går över till annan tjänst)

Tjänsteinnehavarnas beslut(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Markku Markkula

Landskapsstyrelsens ordförande

+358 50 464 2455

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande