Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 26.2

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 26 februari. Styrelsen förde en vägledande diskussion om utlåtandet om ändring av bygglagen innan lagen träder i kraft den 1 januari 2025. Landskapsstyrelsen ska fatta beslut om utlåtandet vid sitt extra sammanträde måndagen den 4 mars.

Dessutom beslutade styrelsen ge utlåtanden om utkastet till delgeneralplan för Haimoo i Vichtis och om utredningsplanen för direktbanan Esbo–Salo samt inleda processen för uppdatering av havsplanen.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till beslutsförslagen (på finska)

Utlåtande om ändring av bygglagen; styrelsens vägledande diskussion(Du går över till annan tjänst)

Utlåtande om utkastet till delgeneralplan för Haimoo i Vichtis(Du går över till annan tjänst)

Utlåtande om utredningsplanen för direktbanan Esbo–Salo – Esbo, Kyrkslätt, Vichtis, Lojo och Salo(Du går över till annan tjänst)

Inledande av processen för uppdatering av havsplanen(Du går över till annan tjänst)

Inrättande av projekt för reformering av statens service- och lokalnät(Du går över till annan tjänst)

Utseende av ledamot i styrelsen för Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)(Du går över till annan tjänst)
Styrelsen beslutade enhälligt att bordlägga ärendet.

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Byte av medlem och ersättare i landskapets samarbetsgrupp(Du går över till annan tjänst)

Byte av medlem och ersättare i landskapets samarbetsgrupp(Du går över till annan tjänst)

Byte av ersättare i landskapets samarbetsgrupp(Du går över till annan tjänst)

Byte av ersättare i landskapets samarbetsgrupp(Du går över till annan tjänst)

Landskapsdirektörens aktualitetsöversikt(Du går över till annan tjänst)

Tjänsteinnehavarnas beslut(Du går över till annan tjänst)

Publikationer som har färdigställts(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum
(Du går över till annan tjänst)
Landskapsstyrelsen beslutade att hålla ett extra möte den 4 mars.

Ytterligare upplysningar:

Markku Markkula

Landskapsstyrelsens ordförande

+358 50 464 2455

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande