Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 29.1 

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 29 januari. Styrelsen fick lägesöversikter över en utredning om markanvändningsbehov för grön omställning, finansiering som beviljats för EU-projektberedning 2023 samt över aktuella kulturfrågor i landskapet. 

Ärenden vid sammanträdet och länkar till beslutsförslagen (på finska)

Alla ärenden vid sammanträdet godkändes i enlighet med beslutsförslagen. 

Lägesöversikt över en utredning om markanvändningsbehov för grön omställning(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Rapport om EU-projektberedningsstödets utfall 2023 och läget med bevillningsfullmakt; för kännedom(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Aktualitetsöversikt över kulturfrågor; för kännedom(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Direktörsutlåtanden(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Godkännande av Nylands förbunds avtalsanvisning(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Verkställande av beslut fattade vid landskapsfullmäktiges sammanträde 12.12.2023(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Byte av ersättare i landskapets samarbetsgrupp(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 
Till ny ersättare valdes Otso Kivimäki (Saml), Vanda. 

Valberedningskommittén: ny ersättare(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Landskapsdirektörens aktualitetsöversikt(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Tjänsteinnehavarnas beslut(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Ärenden för kännedom(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Publikationer som har färdigställts(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Sammanträdesdatum för kännedom(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Ytterligare upplysningar: 

Markku Markkula

Landskapsstyrelsens ordförande

+358 50 464 2455

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande