Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelses beslut 4.9

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 4 september. Styrelsen förde en vägledande diskussion om tillsättning av tjänsten som landskapsdirektör. Förslaget till landskapsfullmäktige lämnas vid landskapsstyrelsens fortsatta sammanträde den 7 september efter att fullmäktigegrupperna har hört toppkandidaterna.

De tre toppsökandena är Jan D. Oker-Blom, Niina Pautola-Mol och Tuija Telén.

Landskapsfullmäktige väljer en ny landskapsdirektör vid sitt sammanträde den 12 september.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till beslutsförslagen (på finska):

Tillsättning av tjänsten som landskapsdirektör(Du går över till annan tjänst)

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Sammandrag över resultaten av Pulssi-enkäten för anställda(Du går över till annan tjänst)
Landskapsstyrelsen beslutade att kalla personalens representanter till sitt sammanträde under hösten så att styrelsen kan höra dem.

Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen (Marja Manninen-Ollberg) och val av ny ersättare(Du går över till annan tjänst)

Ärenden för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande