Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Luft under vingarna på nyländsk dal för cirkulär ekonomi

Nylands förbund, Teknologiska forskningscentralen VTT och CLIC Innovation har tillsammans gjort ett utspel om att utveckla en nyländsk dal för cirkulär ekonomi, och tanken ser ut att få luft under vingarna. Målet är att påskynda grön omställning, avsevärt främja cirkulär ekonomi i landskapet och utgöra en plattform för internationell affärsverksamhet och internationellt samarbete. 

Projektet har fokus på omfattande utveckling av ekosystem och på samordning av landskapets projekt för cirkulär ekonomi och de lokala ekosystemen.  Till underlag för arbetet har man utarbetat en analys av nuläget vad cirkulär ekonomi anbelangar. Man gjorde en projektkartläggning som visade att det i Nyland finns ungefär 300 aktörer och 68 projekt med ett sammanlagt värde på 120 miljoner euro. Då inkluderade man pågående och år 2020 avslutade projekt. 

Läs rapporten Kohti kiertotalouslaaksoa (på finska)(Öppnas i nytt fönster)

I början av april startade ett projekt för genomförande av en förstudie om en nyländsk dal för cirkulär ekonomi. I förstudien identifierar Green Net Finland (GNF), VTT, CLIC Innovation och HRM regionens centrala aktörer, värdekedjor och mätare inom cirkulär ekonomi. De planerar också hur man ska gå vidare med landskapets färdplan för cirkulär ekonomi. Det halvårslånga projektet ska resultera i ett koncept för en nyländsk dal för cirkulär ekonomi, så att man därefter ska kunna spinna vidare på konceptet. 

Läs mer på GNF:s webbsidor om förstudieprojektet om en dal för cirkulär ekonomi (på finska)(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Aktuell finansieringsnyhet: Arbets- och näringsministeriet finansierar samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn då det gäller innovation med anknytning till cirkulär ekonomi. 

Läs mer på arbets- och näringsministeriets webbsidor(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Nyckelord:

Klimat