Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Klimat

Kategorier:

Nyhet

27.10.2022

Nylands dal för cirkulär ekonomi kommer på allvar i gång

Ett av Nylandsprogrammets mål är ett klimatsmart och framgångsrikt Nyland, och detta mål främjas på ett betydande sätt när nyländska aktörer inom cirkulär ekonomi på ett nytt sätt börjar lösa utmaningar med hållbar och ansvarsfull produktion och konsumtion. Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) har beviljats för att stödja skapandet av Nylands dal för cirkulär ekonomi.

Artikel

15.9.2022

Praktikant bidrar till uppdateringen av Sjundeås klimatprogram

Månadens klimatansikte Tuuli Hyppänen jobbar med miljövård vid den tekniska avdelningen i Sjundeå kommun. I början av maj började hon sin praktik som miljöinspektör och fortsätter som visstidsanställd miljöinspektör från och med augusti.

Blogg

27.1.2022

Nya metoder införs för att öka kolbindningen i de nyländska skogarna

De nyländska skogarna binder effektivt kol, men på grund av avverkningar är kolsänkorna anspråkslösa. I det nya projektet om hållbart mångbruk av kommunala skogar fördjupar man sig i metoderna för att öka kolsänkorna. Med hjälp av en utredning om kolsänkor som pågår erbjuder vi hjälp till att dämpa avskogning. 

Nyhet

20.12.2021

Åtgärdsprogrammet Innovativt grönt Nyland samordnar synerna på landskapets klimatarbete

Med hjälp av åtgärdsprogrammet Innovativt grönt Nyland, som nyligen har färdigställts, skapas en helhetsbild av det klimatarbete som sker på landskapsnivå under de närmaste åren. Genom de åtgärder som ingår i programmet genomförs de nyländska klimatneutralitetsmålen och beaktas utgångspunkterna för landskapets klimatarbete, dvs. verkningsfullhet, föregångarskapoch samarbete.

Artikel

17.12.2021

Vad händer i det nyländska klimatarbetet under nästa år?

I det helt nyligen godkända Nylandsprogrammet skärptes klimatmålet för landskapet och det gäller nu år 2030. På grund av den stramare tidsfristen för klimatmålet, påbörjas nästa år en uppdatering av klimatfärdplanen till den del den gäller målet. Som en del av Canemure-projektet, omfattar planerna även scenariegranskningar för olika punkter med hjälp av Finlands miljöcentral.