Gå till innehåll
Sök

Klimat

Kategorier:

Blogg

27.1.2022

Nya metoder införs för att öka kolbindningen i de nyländska skogarna

De nyländska skogarna binder effektivt kol, men på grund av avverkningar är kolsänkorna anspråkslösa. I det nya projektet om hållbart mångbruk av kommunala skogar fördjupar man sig i metoderna för att öka kolsänkorna. Med hjälp av en utredning om kolsänkor som pågår erbjuder vi hjälp till att dämpa avskogning. 

Nyhet

20.12.2021

Åtgärdsprogrammet Innovativt grönt Nyland samordnar synerna på landskapets klimatarbete

Med hjälp av åtgärdsprogrammet Innovativt grönt Nyland, som nyligen har färdigställts, skapas en helhetsbild av det klimatarbete som sker på landskapsnivå under de närmaste åren. Genom de åtgärder som ingår i programmet genomförs de nyländska klimatneutralitetsmålen och beaktas utgångspunkterna för landskapets klimatarbete, dvs. verkningsfullhet, föregångarskapoch samarbete.

Artikel

17.12.2021

Vad händer i det nyländska klimatarbetet under nästa år?

I det helt nyligen godkända Nylandsprogrammet skärptes klimatmålet för landskapet och det gäller nu år 2030. På grund av den stramare tidsfristen för klimatmålet, påbörjas nästa år en uppdatering av klimatfärdplanen till den del den gäller målet. Som en del av Canemure-projektet, omfattar planerna även scenariegranskningar för olika punkter med hjälp av Finlands miljöcentral.

Artikel

26.10.2021

Det nyländska klimatarbetet konkretiseras i åtgärdsprogram

I Färdplanen för ett klimatneutralt Nyland 2035 struktureras det nyländska klimatarbetet. Färdplanens sex prioriteringar lägger fokus på markanvändning och byggande, mobilitet, energi, cirkulär ekonomi, konsumtion och produktion samt koldioxidbindning.

Blogg

20.9.2021

Världen behöver dem som avancerar snabbt i klimatfrågan

Ett nytt utkast till klimatlag är för närvarande ute på remiss. Målet med den nya klimatlagen är att dämpa klimatförändringen och att främja anpassning till klimatförändringen samt att säkerställa att Finland uppnår klimatneutralitet år 2035 och uppfyller sina internationella klimatåtaganden.