Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nyland och Brandenburg i Tyskland fördjupar sitt samarbete

Nylands landskapsdirektör Tuija Telén och Katrin Lange, minister för EU- och finansärenden i delstaten Brandenburg i Tyskland, har undertecknat ett samarbetsavtal mellan regionerna i Potsdam.  

Brandenburg är en delstat som omger Tysklands huvudstad Berlin. Själva Berlin hör inte till Brandenburg. Delstatens huvudstad är Potsdam. I Brandenburg finns cirka 2,5 miljoner invånare. I Nyland bor däremot 1,8 miljoner människor.

Avtalets teman är stärkande av Östersjösamarbetet, inverkan på Europapolitiken och riktningen av region- och stadsutvecklingen samt samarbete med att utveckla innovationer, universitets- och forskningssamarbete, finansiering av uppstart och gemensamma EU-projekt.

Minister Lange betonade att båda parterna starkt har förbundit sig till att främja de frågor som ingår i avtalet. Hon anser att detta är särskilt viktigt i den nuvarande geopolitiska situationen.

Landskapsdirektör Telén betonade Tysklands betydelse som en samarbetspartner samt regionernas gemensamma strävanden för att göra Östersjöområdet till en mer konkurrenskraftig region.

– Ett samarbetsavtal är ett viktigt steg för ett samarbete som pågått i nästan femton år mellan dessa två huvudstadsregioner som kraftigt utvecklas, sade Telén.

Under sitt besök träffade landskapsdirektör Tuija Telén representanter för Brandenburgs finansministerium och råd för ekonomisk utveckling samt representanter för nätverket Scandria Alliance. I programmet ingick även ett besök på Potsdams vetenskapspark och Media Tech Hub-centret.

Kontakt:

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152