Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Intressebevakning

Kategorier:

Nyhet

22.3.2024

Nylands förbund deltar i förklaringen för europeisk stadspolitik

Landskapsdirektör Tuija Telén har på Nylands förbunds vägnar undertecknat en förklaring från europeiska städer och regioner för att stärka stadspolitiken. I förklaringen ingår förslag till konkreta rekommendationer till att skapa en imponerande och ambitiös stadspolitik inom EU.

Blogg

19.1.2024

Välkommen regionförvaltnings­reformen!  

Den omfattande reformen av statens regionförvaltning som inleddes förra hösten är just nu ett av de viktigaste ärendena i utvecklandet av den offentliga förvaltningen. Förändringen går ut på att göra statens tillstånds- och tillsynsuppgifter enhetligare och smidigare. Samtidigt bildas regionala livskraftscentraler. I sin blogg betonar landskapsdirektör Tuija Telén behovet för Nyland att få en egen livskraftscentral.

Nyhet

7.12.2023

Nylands förbund driver förändringar i EU:s förslag om markdirektiv

Europeiska kommissionen publicerade på sommaren sitt förslag till markdirektiv som syftar till att främja en hållbar markanvändning. Nylands förbund anser att huvudmålet är bra, men lämnade i november sina egna korrigeringsförslag om direktivet, där förbundet önskar att lagberedarna beaktar medlemsländernas särdrag när det gäller markanvändning och dess planering.

Nyhet

23.11.2023

Regionutvecklingsbeslutet saknar mål för hållbar livskraft och de tätast bebyggda områdena 

Nylands förbund har lämnat sin kommentar om utkastet till regionutvecklingsbeslut. Förbundet lyfter fram behovet av att i större utsträckning fokusera på de mål som skapar en hållbar livskraft. Dessutom påpekas det att beslutsutkastet inte tillräckligt har identifierat möjligheterna hos de tätast bebyggda stadsregionerna och områdena eller deras särskilda behov.

Nyhet

5.9.2023

Janne Leino blir direktör för Helsinki EU Office i Bryssel 

Janne Leino (M.A.) har börjat som en ny direktör för Helsinki EU Office. Leino, som gjort en gedigen internationell karriär, övergår till direktör för byrån från stiftelsen Konrad Adenauer (KAS) där han koordinerade intressebevakning som görs av över hundra globala byråer i Bryssel.

Nyhet

22.5.2023

Städerna och landskapen kräver ändringar i utkastet till EU:s restaureringsförordning

De största städerna i Finland, flera landskapsförbund och Finlands Kommunförbund har uttryckt sin starka oro för innehållet i artikel 6 i restaureringsförordningen. Ett gemensamt ställningstagande, som innehåller förslag till ändringar i utkastet till förordningen, har lämnats till dem som förhandlar om Finlands regeringsprogram.

Blogg

11.5.2023

Hurdana styrningsformer behöver vi för att trygga skogsnaturen och kolsänkorna?

Under den kommande regeringsperioden ska ett nytt slags bundsförvantskap byggas upp med naturen och hållbara ekologiska gränser ska fastställas för utnyttjandet av naturtillgångar. Det är möjligt för den nya regeringen att styra skogssektorn mot en förnyelse - så att mervärdet kan upprätthållas samtidigt som avverkningsmängderna hålls skäliga, skriver vår miljö- och klimatsakkunniga Maria Sirviö.

Nyhet

26.1.2023

EU:s förordning om restaurering av natur hotar splittra stadsstruktur i Finland  

De stora städerna i huvudstadsregionen driver tillsammans med landskapen i södra Finland förändringar i artikel 6 som gäller städer i EU:s restaureringsförordning. I sin nuvarande form skulle förslaget betydligt försvåra kommunernas hållbara tillväxt och leda till en splittrad stadsstruktur som är skadlig för naturen.   

Nyhet

25.10.2022

Nylands mål för regerings­programmet fastställda

Landskapsstyrelsen godkände Nylands förbunds mål för regeringsprogrammet inför riksdagsvalet våren 2023 och kommande riksdagsperiod den 24 oktober. Målen styr förbundets påverkansarbete. Målen baserar sig på Nylandsprogrammet samt på nyländska särdrag hos den kommunala ekonomin och välfärdsområdena.

Nyhet

24.10.2022

Landskapsstyrelsen 24.10: Nylands mål för regeringsprogrammet

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 24 oktober. Landskapsstyrelsen godkände med små preciseringar Nylands mål för regeringsprogrammet inför riksdagsvalet våren 2023 och kommande riksdagsperiod. Styrelsen beslutade att bevilja anslag för hållbar tillväxt och livskraft till tre omfattande utvecklingsprojekt. Dessutom beslutade landskapsstyrelsen att grunda projektet Nylands dal för cirkulär ekonomi.