Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Internationalism

Kategorier:

Nyhet

22.3.2024

Nylands förbund deltar i förklaringen för europeisk stadspolitik

Landskapsdirektör Tuija Telén har på Nylands förbunds vägnar undertecknat en förklaring från europeiska städer och regioner för att stärka stadspolitiken. I förklaringen ingår förslag till konkreta rekommendationer till att skapa en imponerande och ambitiös stadspolitik inom EU.

Nyhet

25.9.2023

Nyland satsar på forskning och innovation på EU-nivå

I Nyland syftar man till att stärka spetskompetensen samt att få investeringar i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) från EU-nivå. Landskapets FoUI-aktörer bjuds in i arbetet med färdplan.

Artikel

5.9.2023

Aktuellt, förändrat arbetssätt även inom svensk byggbransch – mycket på gång inom cirkulär ekonomi

Nylands förbund använder sig aktivt av olika internationella nätverk för att utveckla det regionala klimatarbetet. Till de egna och övriga nyländska aktörernas förfogande erbjuder nätverken den nyaste forskningskunskapen och erfarenheter, samt infallsvinklar av aktörer i olika länder. Nya perspektiv till byggandets cirkulära ekonomi har man exempelvis fått från vårt västra grannland Sverige.

Nyhet

5.9.2023

Janne Leino blir direktör för Helsinki EU Office i Bryssel 

Janne Leino (M.A.) har börjat som en ny direktör för Helsinki EU Office. Leino, som gjort en gedigen internationell karriär, övergår till direktör för byrån från stiftelsen Konrad Adenauer (KAS) där han koordinerade intressebevakning som görs av över hundra globala byråer i Bryssel.

Nyhet

21.10.2021

Nyland startar upp förberedelserna inför temaåret som europeisk entreprenörsregion

Nyland är en av sex EU-regioner som belönats med utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion (European Entrepreneurial Region, EER). Förberedelserna inför temaåret 2022 har kommit igång under ledning av Nylands förbund. De huvudsakliga temana är företagande inom cirkulär ekonomi, digitalisering och grön omställning.

Nyhet

24.3.2021

Flygplatsområdets aktörer lyfter fram hållbar utveckling som trumfkort

Flygplatsområdets aktörer har idag i Vanda offentliggjort ett gemensamt klimatmanifest som är unikt i hela världen. Förut har man inte gjort utfästelser om hållbar tillväxt på så bred front. Företagen, organisationerna och de offentliga aktörerna i området har för avsikt att resa sig ur pandemikrisen och bli ännu bättre.

Nyhet

4.2.2021

Eero Venäläinen blir byråchef för Helsinki EU Office

Nylands förbunds utvecklingschef Eero Venäläinen har utsetts till byråchef för Helsinki EU Office. Han tillträder i början av april. Byråns nuvarande chef Krista Taipale övergår i början av mars i Tavastlands förbunds tjänst.