Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylands befolkningstillväxt var rekordartat snabb år 2023

År 2023 var befolkningstillväxten i Nyland den snabbaste genom tiderna enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter. Landskapets snabba befolkningstillväxt har först och främst berott på den kraftigt ökade invandringen.

Befolkningen i landskapet ökade under fjolåret med 27 111 personer. Det föregående tillväxtrekordet från 2019 överskreds med 8 410 personer. I slutet av året bodde 1 760 144 personer i Nyland.

Befolkningsförändring i Nyland under åren 2000–2023. År 2023 Befolkningsförändringen var 27111 personer.
Uppgifter: Statistikcentralen

Nästan 40 procent av invandringen riktar sig till Nyland

I Nyland ökade befolkningen år 2023 med 22 187 personer till följd av nettoinvandringen. Invandringen var rekordartat snabb redan för fjärde året i rad. Jämfört med året innan ökade nettoinvandringen med 5 870 personer. Nylands andel av nettoinvandringen till hela Finland var 38 procent.

Sedan februari 2023 kan antalet invandrare också ha innehållit ukrainare som fått uppehållstillstånd i Finland på grund av tillfälligt skydd eftersom de har haft möjlighet att ansöka om en hemkommun efter ett års vistelse i landet. I fjol fick 4 943 ukrainska medborgare en hemkommun i Nyland. Av nettoinvandringen till Nyland var deras andel 22 procent.

Nettoinvandring till Nyland under åren 2000–2023. År 2023 Nettoinvandring var 22187 personer.
Uppgifter: Statistikcentralen

Nativiteten sjunker även i Nyland

På samma sätt som i hela Finland sjönk nativiteten i Nyland och var rekordlåg år 2023. Via den naturliga befolkningsutvecklingen ökade befolkningen bara med 1 369 personer. Så sent som i början av 2010-talet var denna siffra över 7 000 personer i Nyland.

I fjol var det summerade fruktsamhetstalet i hela Finland 1,26, vilket var det lägsta i mätningshistorien för andra året i rad. Det summerade fruktsamhetstalet visar hur många barn som föds per kvinna om nativiteten hålls på samma nivå som under beräkningsåret.

I Nyland ökade befolkningen i 13 kommuner

Under coronatiden minskade migrationen inom landet till Nyland tydligt jämfört med de tidigare åren och var till och med negativ år 2021. År 2023 närmade sig trenden för migrationen inom landet till 2010-talets genomsnitt. Efter år 2010 har den inhemska nettoinflyttningen till hela Nyland årligen varit i genomsnitt cirka 4 300 personer och år 2023 var den 3 506 personer. När det gäller särskilt Helsingfors och Esbo har det skett en betydande vändning och deras inhemska inflyttningsöverskott har redan återställts till nivån för de år som föregick coronapandemin.

I fjol koncentrerades befolkningstillväxten kraftigt till huvudstadsregionen och dess kranskommuner. Bland de nyländska kommunerna ökade folkmängden snabbast i Esbo där folkmängden ökade med 8 878 personer. Tillväxten i Esbo var relativt sett den snabbaste i hela Fastlandsfinland och kvantitativt den näst snabbaste efter Helsingfors. Allt som allt ökade folkmängden i 13 nyländska kommuner.

Befolkningsförändring i Nylands kommuner år 2023 (%).
Uppgifter: Statistikcentralen

Ytterligare upplysningar:

Johannes Herala

Sakkunnig

+358 44 365 1988

Nylands utveckling på regional nivå, kommunal och regional ekonomi, omvärldsanalyser, separata utredningar

Nyckelord:

Statistik