Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Blogg

Nyländska strukturfondsmedel kanske halveras

I den nationella fördelningen av strukturfondsmedel ser Nyland ut att få bara hälften av den summa som det borde få på basis av EU:s fördelningskriterier och EU-kommissionens finansieringsförslag.

Enligt preliminära uppgifter har arbets- och näringsministeriet för avsikt att föreslå att Nyland skulle få bara omkring 76 miljoner euro under nästa region- och strukturpolitiska period. Enligt EU:s kriterier borde en så kallad utvecklad region såsom Nyland erhålla åtminstone 140 miljoner euro. 

– Det är egendomligt att man på nationell nivå håller på att fatta ett beslut som avsevärt avviker från EU:s fördelningskriterier. Här förbigår man till och med det kompromissförslag som lagts fram av landskapsdirektörerna i östra och norra Finland och där Nyland förslagsvis skulle ha erbjudits 114,5 miljoner euro, konstaterar landskapsdirektör Ossi Savolainen missnöjt. Savolainen tog måndag 14 juni upp medelfördelningsplanerna som ett extra ärende för kännedom på landskapsstyrelsens sammanträde. 

Samtidigt håller de rentav mycket framgångsrika landskapen i norra Finland på att få mera pengar än de fått under den finansieringsperiod som lider mot sitt slut. 

– Medlen borde fördelas så att hela Finland gynnas maximalt. Det är hög tid att utforma en mera objektiv och rättvis fördelningspraxis som också skulle svara mot regeringsprogrammets sysselsättnings- och innovationsmålsättningar. Nyland spelar en betydande roll med tanke på dessa mål, påpekar Savolainen. 

Nyland blir också utan JTF-medel 

I synnerhet fördelningen av strukturfondsmedlen är förbryllande i och med att Nyland redan helt hade utelämnats från finansieringen av rättvis omställning (JTF). JTF är ett nytt kohesionspolitiskt finansieringsinstrument som är avsett att underlätta omställningen mot klimatneutralitet. 

Så ser till exempel norra Finland enligt preliminära uppgifter ut att få mera enbart JTF-medel än Nyland skulle tilldelas för strukturfondsåtgärder. 

– Nyland har den största befolkningskoncentrationen, och här produceras en stor del av Finlands klimatutsläpp. Samtidigt genererar denna region också en stor del av innovationerna inom grön ekonomi. Man skulle alltså kunna anta att JTF-finansiering ger mest resultat just i Nyland, betonar Savolainen. 

Dessutom erinrar Savolainen att coronakrisens konsekvenser har varit betydligt allvarligare i Nyland jämfört med resten av landet. Den exceptionella situationen, inklusive återhämtningen efter coronan, kommer inte att begränsa sig till detta eller ens nästa år. 

Utifrån ett flertal olika kriterier förefaller den föreslagna andelen strukturfondsmedel för Nyland mycket orättvis. 

– Jag utgick ifrån att Nylands allvarliga helhetssituation skulle ha beaktats i den nationella fördelningen av medel under den sju år långa strukturfondsperioden. I ett område som Nyland med sin specialisering på forsknings- och utvecklingsverksamhet har strukturfondsprojekt den största effekten, framhåller Savolainen. Arbets- och näringsministeriet slår fast den nationella fördelningen av medlen möjligen redan före midsommar.

Skribenten är Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Nyckelord:

Finansiering