Gå till innehåll
Sök

Vi främjar samarbete inom kulturområdet

Nylands förbund samordnar landskapets kultursamarbete. Vi fungerar som intressebevakare för regionens mångsidiga kulturarbete och skapar samarbetsnätverk för regionala aktörer.

Vi uppmuntrar regionens aktörer till att förverkliga den gemensamma kulturstrategin för Nyland samt utvecklar åtgärder som ska stärka kulturens ställning i landskapsförvaltningen. Vi för också samman, producerar och förädlar kulturen i regionen.

Nylands förbund har en lagstadgad roll att främja kulturen som en del av landskapets strategiarbete samt att förstärka landskapets identitet och invånarnas deltagande i landskapets utveckling. För kreativa branscher bygger vi också upp ett program som syftar till att minska klimatutsläppen inom branschen.

Kulturområdet utvecklas i nätverk

Nylands sakkunniggrupp för kultur, som leds av Nylands förbund, representerar kulturell kompetens i planeringen av landskapet. Gruppen följer med kulturbranschernas utveckling samt tar initiativ till ställningstaganden, åtgärder och ärenden som ska behandlas i finansieringssamarbete. Den sprider också goda förfaringssätt mellan kommunerna och andra representerade samfund.

Nylands förbund är också aktivt i Nylands regionala nätverk Taikusydän. Det regionala nätverket ordnar årligen Kulturmarknaden för välfärd och hälsa under Nylandsveckan. Det riksomfattande nätverket är ett samarbetsnätverk för sektorsövergripande koordination, utveckling och kommunikation av kontakter mellan konst och välfärd.

Nylandsveckan i maj är fullspäckad med evenemang

Nylands förbund organiserar den årliga Nylandsveckan i maj. Under veckan presenteras arbete som gjorts till fördel för landskapet under respektive års paraplytema. Evenemangsveckan möjliggör erfarenhetsbyte, dialog och nätverksbildande mellan olika aktörer.

Kulturbranschen i Nyland

50000

årsverken sysselsatta inom branschen

50 %

Nylands andel av alla anställda inom kulturbranschen

9,7

miljarder euro i produktionseffekt

På andra webbplatser:

Sidan uppdaterad senast: 29.6.2022