Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

EU:s Interregprogram stöder territoriellt samarbete

Program inom europeiskt territoriellt samarbete (ETS), dvs. Interregprogram, stöder samarbetet mellan myndigheter och aktörer av offentlig karaktär i strävan efter att förbättra målen för regionutveckling och programarbetets effekter.

EU-stödet riktas till åtgärder i gränsområden och större, gränsöverskridande samarbetsområden samt till förstärkning av nätverk mellan regioner och städer.

Nyländska aktörer kan delta i sex Interregprogram under perioden 2021–2027:

Anvisningar och tidtabeller för ansökan om medel ur Interreg-program finns på programmens egna webbplatser. Vi ger gärna tips för ansökan.

Finansiering av Interregprogram är lönsam för projektgenomförare: EU-finansieringens andel kan vara upp till 80 procent. I en del program kan man också ansöka om nationell medfinansiering. 

Hurdana projekt kan söka finansiering?

Ur Interregprogrammen stöds byte av erfarenheter som främjar regionernas konkurrenskraft och ekonomiska utveckling och spridning av god praxis. Ur programmen finansieras också projekt som främjar miljömålen i den europeiska gröna given.

Dessutom strävar man efter att förstärka Östersjöregionen som ett europeiskt och globalt ekonomiskt område samt leta efter gemensamma lösningar för utmaningar i nordliga glesbebyggda områden.

Interregprogrammen är en del av EU:s regional- och strukturpolitik. Omfattande information om programmen och ansökningsomgångarna finns på webbplatsen för Interregprogrammen. Projektutvecklare får hjälp av Nylands förbunds EU-tjänst och infopunkten för Central Baltic. Vi informerar också på nationell nivå om ansökningsomgången och evenemangen inom Baltic Sea Region-programmet.

Infopunkten för programmet Central Baltic finns vid Nylands förbund

Finlands infopunkt för Central Baltic-programmet för mellersta Östersjöregionen finns i Nylands förbunds byrå. De som funderar på att söka projektfinansiering får hjälp av Viola Mickos. Hon kan också kallas till olika evenemang för att presentera de möjligheter som programmet erbjuder.

Programmet erbjuder rikligt med finansieringsmöjligheter till nyländska aktörer. Finansieringsramen för perioden 2021–2027 uppgår till 118 miljoner euro. Programmets teman är

Programområdet omfattar kustregioner i fyra länder kring Östersjön. De projekt som får finansiering ska ha partner åtminstone i två länder.

Du kan hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna inom programmet genom att prenumerera på programmets nyhetsbrev.

Nylands förbunds EU-tjänst hjälper och ger råd i fråga om Interregprojekt:

Ytterligare upplysningar om Interregfinansiering och om Central Baltic-programmet:

Viola Mickos

Information Officer

+358 45 133 5854

Central Baltic Contact Point, Central Baltic-programmets kommunikation

Betjänar också på svenska

Ytterligare upplysningar om Baltic Sea Region-programmet:

Miranda Sundholm

Projektchef

+358 40 658 3384

Projektet We Make Transition, Baltic Sea Region-programmets nationella kommunikation

Betjänar också på svenska

Sidan uppdaterad senast: 13.11.2023