Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Tillväxt och förnyelse genom EU:s regional- och strukturpolitik – Vi beviljar medel ur Eruf och JTF

Medfinansieras av Europeiska unionen.

Det nationella programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inom Europeiska unionens regionalpolitik och strukturpolitik(Du går över till annan tjänst) främjar livskraft, sysselsättning och välfärd. Programmet omfattar åtgärderna i Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+) samt i Fonden för en rättvis omställning (FRO = Just Transition Fund).

När det gäller Eruf- och JTF-finansieringen för landskapsförbund, har uppgifterna som förmedlande myndighet koncentrerats till Nylands förbund för fem landskaps del. Samordningsområdet omfattar Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Egentliga Finland och Kymmenedalen. Finansiering ur JTF-fonden gäller enbart Kymmenedalen.

Utifrån ekosystemavtalen(Du går över till annan tjänst) mellan staten och universitetsstäderna ansvarar vi för Eruf-finansieringen för hållbar stadsutveckling i huvudstadsregionen samt i Åbo- och Lahtisregionerna.

Tjänster för sökande: strukturfondernas webbplats och EURA 2021-systemet

Utvecklingsprojekten utgör grunden för EU-programarbetet. Projektets innehåll, mål och målgrupper definierar ur vilken fond det är skäl att söka medel. Strukturfondernas webbplats Strukturfonder.fi, som upprätthålls av arbets- och näringsministeriet, är den bästa informationskällan för sökande. På tjänsten finns egna sidor för Södra Finland.

Aktuella finansieringsnyheter i Södra Finland kan följas på en Facebook-sida som upprätthålls av Nylands förbund.

Det elektroniska EURA 2021-systemet för programmet Ett förnybart och kompetent Finland innehåller tjänster för finansieringssökande och projektgenomförare. På tjänsten publiceras tidpunkterna och temana för ansökningsomgångarna, och de handlingar som behövs vid förvaltningen av ansökningar och projekt ska lämnas in och undertecknas på tjänsten. Också på strukturfondernas webbtjänst informeras om ansökningsomgångarna.

Nylands prioriteringar är klimatarbete, forsknings- och utvecklingsverksamhet och en ökad sysselsättningsgrad

Beviljandet av medel styrs av det nationella programmet men också av respektive landskaps eget landskapsprogram och prioriteringar för smart specialisering samt övriga programdokument.

I Nyland styrs finansiering till projekt som möter målen för Nylandsprogrammet, Nylands strategi för smart specialisering och Färdplanen för ett klimatneutralt Nyland.

Målen för Nylandsprogrammet gäller i korthet tre teman:

Strategierna för smart specialisering och klimatarbete gör Nylandsprogrammets mål skarpare.

Bekanta dig med Nylands programdokument:

Programarbete i de övriga landskapen som hör till Nylands förbunds samordningsområde:

Ta kontakt:

Den gemensamma e-postadressen till vår finansieringsgrupp är eakr@uudenmaanliitto.fi.

Ryhmäkuva, jossa 3 ihmistä istuu pinkillä sohvalla ja 5 ihmistä seisoo sohvan takana.

Nylands förbunds finansieringsgrupp hjälper med frågor som gäller ansökningsförfarandet för finansiering och frågor som gäller projektens ekonomiförvaltning.

Sidan uppdaterad senast: 31.5.2023