Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Vår nya webbplats har publicerats

Nylands förbund har öppnat sin webbplats uudenmaanliitto.fi som har genomgått en totalreform. Det som är nytt är användargränssnittet, layouten och sidinnehållet på tre olika språk. Vi har strävat efter en användarvänlig och tillgänglig webbplats för offentlig förvaltning.

Reformens röda tråd har varit att skapa en intressant, användarvänlig webbplats där det är lätt att hitta information och navigera. Sidinnehållen på finska och svenska är nästan identiska. De engelska, mindre omfattande sidorna betjänar internationella läsare, främst i förbundets samarbetsregioner. Sidorna fungerar bra med alla apparater, också med smarttelefon och surfplatta.

Vi har strävat efter en användarvänlig och tillgänglig webbplats för offentlig förvaltning.

– Vi började bygga upp den nya webbplatsen med tillgänglighetsdirektivet som ledstjärna, det vill säga tanken var att det är lätt för alla att använda tjänsten. Den gamla webbplatsen är redan nio år gammal, och även om vi har gjort flera små förnyelser under årens lopp, har den gamla webbplatsen, som inte är så användarvänlig, uppnått slutet av sin livscykel, berättar kommunikationschef Seija Elo.

Fräsch layout och rikligt med innehåll

Den nya webbplatsens layout är modern och fräsch, och det finns rikligt med bilder. Landskapets många ansikten syns i bilderna. På den nya webbplatsen har administratörerna rikligt med möjligheter att visuellt lyfta fram olika innehåll, vilket gör det lättare för läsaren att få en uppfattning av innehållet.

När det gäller Nylands förbunds huvudsakliga uppgifter behandlas temana för regional utveckling, projektfinansiering, landskapsplanläggning och trafikplanering på ett omfattande sätt. En förbättring är också att vi har lyft fram förvaltningen med förtroendevalda och dess beslutande organ, vilket skiljer oss från andra aktörer inom regionförvaltning. Vi har också lyft fram klimatarbete som är ett aktuellt tema.

– Klimatarbetet är ett tema som i dag ligger på de flesta sakkunnigas arbetsbord i Nylands förbund vad beträffar både regionplanering och regionutveckling, och vi har möjlighet att ge draghjälp till det klimatarbete som görs i de nyländska kommunerna, påminner Elo.

Planeringen av webbplatsen utgick också från observationen att avspärrningen av Nyland under coronatiden väckte intresse för regionala uppgifter om landskapet.  Antalet personer som söker information om Nyland har mångfaldigats. Den förnyade statistiktjänsten visar siffrorna om Nyland och dess kommuner i form av illustrativa figurer som också ger tillgång till själva siffrorna. För sakkunniga erbjuder förbundet gratis kart- och geodatamaterial.

En ny tjänst är också utlåtanden av Nylands förbund som nu finns på webbplatsen.

Webbplatsen har genomförts i samarbete med Poutapilvi web design Oy. North Patrol Oy bidrog till konceptskapande i planeringsskedet.

Välkommen att bekanta dig med vår nya webbplats och ge respons!

Ytterligare upplysningar:

Seija Elo

Kommunikationschef

+358 40 533 5354

Kommunikation med massmedier, ägarkommuner och intressentgrupper, webbplatsens chefredaktör