Siirry sisältöön
Haku

Artikkeli

Kategoriat:

Vihreitä palloja, joissa numeroita ykkösestä alkaen. Numero yksi on ympyröity punaisella. Artikkeli

17.12.2021

Mitä tapahtuu Uudenmaan ilmastotyössä ensi vuoden aikana?

Vuoteen 2030 kiristetyn hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vaatii lisätoimia, joita lähdetään kartoittamaan vuoden 2022 aikana. Suunnitelmissa on myös painopistekohtaista skenaariotarkastelua Suomen ympäristökeskuksen avustuksella, osana Canemure-hanketta.

Artikkeli

29.10.2021

UKKE-hankkeiden tapaamisissa hyödyllistä oppien jakamista

Kutsuimme Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tuella (UKKE) rahoittamamme hankkeet jakamaan kokemuksia ja oppimaan toisiltaan. Kaksi etänä järjestettyä tapaamista osoittivat, että tällaisille verkostoitumisille on todella tarvetta.

Lampun sisällä kasvaa puu, taustalla nurmikkoa ja taivas. Artikkeli

26.10.2021

Uudenmaan ilmastotyön askeleet konkretisoituvat toimenpideohjelmassa

Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartalla jäsennetään maakunnan ilmastotyötä. Tiekartan kuusi painopistettä keskittyvät maankäyttöön ja rakentamiseen, liikkumiseen, energiaan, kiertotalouteen, kulutukseen ja tuotantoon sekä hiilensidontaan. Painopisteiden alle on koottu toimintalinjaukset, joiden avulla ilmastotyötä edistetään Uudellamaalla. Parhaillaan on valmisteilla toimenpideohjelma ilmastotiekartan toteuttamiseksi.

Viiden ihmisen kädet piirretty yhdessä päällekkäin ylhäältä kuvattuna. Artikkeli

8.10.2021

MRL-klinikat saaneet innostuneen vastaanoton

Uudenmaan liitto järjestää tänä syksynä säännöllisesti tilaisuuksia, joista kunnat saavat eväitä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen eli MRL-uudistuksen lausunnonantoon. Tilaisuuksia kutsutaan työnimellä MRL-klinikka. Kaavoitus- ja rakentamislaiksi (KRL) muuttunut lakiehdotus on nyt lausunnoilla, ja lausuntoaika jatkuu 7.12.2021 asti.