Gå till innehåll
Sök
Nyhet

Central Baltic-programmets finansieringsomgång nu öppen

Den första ansökningsomgången under Interreg Central Baltic-programperioden 2021–2027 är öppen till och med den 31 mars. Under den nya programperioden delas det ut 118 miljoner euro i finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Central Baltic är ett program för gränsöverskridande samarbete som finansierar samarbetsprojekt i mellersta Östersjöregionen. I programmet deltar regioner från fyra olika länder. I Finland omfattar programmet åtta södra landskap och Åland.

Finansiering kan sökas till alla sju programområden under programmets fyra teman, vilka är:

Innovativ affärsutveckling
1. Mer export för små och medelstora företag
2. Fler nya företag som skalas upp

Förbättrad miljö och resursanvändning
3. Gemensamma lösningar för cirkulär ekonomi
4. Förbättrad kust och marin miljö
5. Minskade koldioxidutsläpp

Förbättrade anställningsmöjligheter
6. Förbättrade anställningsmöjligheter på den befintliga arbetsmarknaden 

Förbättrade offentliga tjänster
7. För alla medborgare öppna tjänster och lösningar

Programmets webbplats är den bästa informationskällan för sökande. På webbplatsen sparas alla officiella dokument och inspelade evenemang, och där finns också omfattande kontaktuppgifter.

Det nya elektroniska ansöknings- och rapporteringssystemet Jems – Välkommen till presentationen av systemet

Under denna programperiod tas ett nytt elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem Jems (Joint Electronic Monitoring System) i bruk. Introduktion i Jems ges två gånger via nätet och då går man igenom registreringen till Jems, systemets logik och anvisningar för hur man fyller i ansökningsformuläret. 

Introduktion i Jems ges 15.2 kl. 10.30–13.30 och 17.2 kl. 13.00–16.00. Introduktionerna spelas in och lagras på Central Baltic-programmets webbplats och kan därmed ses även senare. 

Nylands förbund administrerar programmets kontaktpunkt och nationell medfinansiering

Nylands förbund upprätthåller Central Baltic-programmets kontaktpunkt i Finland. Kontaktpunkten informerar om finansieringsmöjligheter och främjar genomförandet av programmet. Den verkar i förbundets lokaler som en del av EU-tjänsten.

De som söker finansiering får hjälp av Safira Schubak. Safira svarar gärna på frågor som gäller programmet så väl på svenska, finska som engelska.  Om du har allmänna frågor, är i behov av förstahandskonsultation av din projektidé eller möjligen i behov av en projektpartner, kan du vara i kontakt med Safira.

Under denna programperiod är Nylands förbund den myndighet som beviljar nationell medfinansiering till Central Baltic-projektens finska partner. Vi utlyser ansökan och anvisningarna senare på våren 2022 när det är aktuellt att ansöka om nationell medfinansiering för Interreg-programmens del. 

Under den nya perioden har praxis ändrats så att de projekt som redan har fått ett positivt beslut om EU-finansiering kan ansöka om medfinansiering.

Följ med programmets kanaler på sociala medier, prenumerera på nyhetsbrevet

Försäkra dig om att du alltid har den nyaste informationen om programmet till hands genom att följa Central Baltic-programmets kanaler på sociala medier. Du hittar Central Baltic-programmet på Facebook(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)Twitter (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)och Instagram(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst).

På programmets webbplats kan du prenumerera på programmets nyhetsbrev, som publiceras på flera olika språk, till din e-post.

Ytterligare upplysningar:

Safira Schubak

Information Officer

+358 40 615 9655

Central Baltic Contact Point, Central Baltic-programmets kommunikation

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Finansiering
Alla nyheter