Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Eero Venäläinen och Mari Siivola valdes till direktörer

Våra nya direktörer, Mari Siivola (bild Vanda stad) och Eero Venäläinen.

Nylands landskapsstyrelse fattade i dag beslut om valet av direktörerna för ansvarsområdena regionutveckling och regionplanering på Nylands förbund. Till tjänsten som direktör för regionutveckling valdes Eero Venäläinen, och Mari Siivola blev vald till tjänsten som direktör för regionplanering.  

Eero Venäläinen har varit tf direktör för regionutveckling sedan december 2023. Innan det har han varit ställföreträdare för direktören för regionutveckling, fungerat som direktör för Helsinki EU Office i Bryssel, som förvaltas av Nylands förbund, samt varit ledare för förbundets enhet för internationella ärenden. Venäläinen började jobba på Nylands förbund år 2002. Åren 2017–2019 var han med i ett projekt där man beredde landskapsreformen i Nyland.   

Mari Siivola övergår till Nylands förbund från uppgiften som generalplanechef på Vanda stad, där hon började år 2013. Tidigare jobbade hon som projektchef och arkitekt på Helsingfors stad från och med 2004, och innan det jobbade hon på Kuopio stad.  

Tjänsten som direktör för ansvarsområdet regionutveckling söktes av 29 personer och tjänsten som direktör för ansvarsområdet regionplanering söktes av 11 personer. En urvalsgrupp som bestod av ledamöter i landskapsfullmäktige och landskapsstyrelsen beredde valet av direktörerna. Landskapsstyrelsens ordförande Markku Markkula var gruppens ordförande. 

Vid landskapsstyrelsens sammanträde förrättades tjänsteval av direktörer. Vid båda omröstningarna fattade styrelsen beslut enligt landskapsdirektör Tuija Teléns förslag.

– Jag är ytterst nöjd med dessa val. De här mycket skickliga direktörerna blir också en del av vår ledningsgrupp. Dessutom är det fint att efter de långa tillfälliga arrangemangen stabiliseras läget på båda av våra viktiga ansvarsområden inom planering och utveckling, gläder sig landskapsdirektör Telén över. 

De nya direktörerna ska påbörja arbetet så snart som möjligt efter sommarens semesterperiod. Tjänsterna ledigförklarades i och med pensioneringar och tillfälliga tjänstearrangemang till följd av dem. 

Ytterligare upplysningar: 

Markku Markkula

Landskapsstyrelsens ordförande

+358 50 464 2455

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152

Nyckelord:

Beslutsfattande