Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

ERUF-ansökningsomgång aktuell i fem landskap i södra Finland

Nylands förbund utlyste den 14 november en ansökningsomgång för medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för fem landskapsförbund. I ansökningsomgången deltar landskapen Nyland, Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Egentliga Finland.

Varje landskapsförbund fattar beslut om finansieringsprioriteringar inom sitt eget område och väljer de projekt som får finansiering. Prioriteringarna styrs av regionens landskapsprogram och strategi för smart specialisering. Till underlag för finansieringen ligger det regional- och strukturpolitiska programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027(Du går över till annan tjänst) och dess målsättningar som gäller innovationsfärdigheter och klimatneutralitet.

 – Alla särskilda mål inom programmet beaktas under ERUF-ansökningsomgången, men den sökande ska kontrollera vilka särskilda mål gäller det egna landskapet, påminner sakkunnig Hanna Laaksonen vid Nylands förbund.

I ansökningsannonsen i EURA 2021-systemet beskrivs de insatsområden, särskilda mål och regionala prioriteringar i respektive landskap som är aktuella under den här ansökningsomgången.

Sammanlagt 18 miljoner delas ut

Sammanlagt högst 18 miljoner euro delas ut i de fem landskapen. Nylands förbund, som är finansierande myndighet, fattar juridiska finansieringsbeslut för projekt i de landskapsförbund som omfattas av Nylands förbunds koordineringsansvar. Nylands förbund ger också handledning i fråga om projektförvaltning och ansökan om stöd. Sakkunniga vid respektive landskapsförbund ger handledning i fråga om projektens innehåll.

Ansökningarna är öppna och stödet kan sökas i det elektroniska EURA 2021-systemet. Ansökningarna ska lämnas in senast den 21 december 2022.

Ansökningsannonsen på svenska finns under den finskspråkiga ansökningsannonsen.

Ytterligare upplysningar om ansökningsomgången i Nyland:

Hanna Laaksonen

Sakkunnig

+358 40 574 8930

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, ekosystemavtal

Ytterligare upplysningar om ansökningsomgången i de övriga landskapen:

Antti Taronen

Sakkunnig

+358 40 507 9998

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, nationell medfinansiering av Interregprogram

Betjänar också på svenska

Ville Pernaa

Sakkunnig

+358 40 773 4404

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program

Kontaktpersoner för landskapsförbund:

Landskapens kontaktpersoner finns i tjänsten strukturfonder.fi(Du går över till annan tjänst).

Nyckelord:

Finansiering