Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Janne Leino blir direktör för Helsinki EU Office i Bryssel 

Janne Leino (M.A.) har börjat som en ny direktör för Helsinki EU Office. Leino, som gjort en gedigen internationell karriär, övergår till direktör för byrån från stiftelsen Konrad Adenauer (KAS) där han koordinerade intressebevakning som görs av över hundra globala byråer i Bryssel. Leino har tidigare arbetserfarenhet från såväl Nato som olika institutioner inom Europeiska unionen. 

– Det är en glädje att representera Finlands mest innovativa regioner, städer, universitet och forskningsinstitut i Bryssel. Till Helsinki EU Offices uppgifter hör påverkansarbete gentemot Europeiska unionens beslutsfattande på ett konstruktivt sätt tillsammans med andra internationella aktörer. Vi har också som mål att främja frågor som är viktiga för våra avtalspartner med tanke på EU-valet år 2024 och den kommande kommissionens arbetsprogram, säger Leino. 

Helsinki EU Office är en gemensam intressebevakningsbyrå för sexton avtalspartner i Bryssel. Byrån bistår partnerna i deras intressebevakning gentemot EU och främjar deras synlighet på olika forum inom EU. Byrån förmedlar också kunskap om beredningen av EU-lagstiftning, om finansieringsprogram, om evenemang samt om tillfällen till samarbete och nätverkande. Nylands förbund är värdorganisation för Helsinki EU Office. 

Nylands förbund tackar den före detta direktören Eero Venäläinen för hans betydelsefulla insats till förmån för den EU-intressebevakning som gjorts för Helsinki EU Offices samarbetspartner. 

Kontaktuppgifter:

Janne Leino

Direktör, Helsinki EU Office

+32 4755 30 223

Ansvarig ledare för Helsinki EU Office

Betjänar också på svenska