Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Kommunerna valde in 83 representanter i Nylands landskapsfullmäktige

De nyländska kommunernas representantskap har idag valt landskapsfullmäktige för perioden 2021–2025. Den högsta beslutanderätten i Nylands förbund utövas av fullmäktige med dess 83 ledamöter, som är fullmäktigemedlemmar i de kommuner de representerar.

Det nya landskapsfullmäktige har 27 representanter från Helsingfors, 12 från Esbo, 10 från Vanda och 3 från Borgå samt en eller två representanter från envar av de mindre kommunerna. Jämfört med föregående period har antalet ledamöter ökat med tre. 

Mandaten fördelas efter kommunernas folkmängd så att kommunerna är berättigade till en ledamot i fullmäktige per varje påbörjat 25 000-tal kommuninvånare. Kalkylen bygger på folkmängden vid det årsskifte som föregick kommunalvalet.

Juha Summanen från Helsingfors stadskansli fungerade som ordförande för representantskapet. Var och en av de 26 kommunerna i Nyland företräddes i representantskapet av en person, och denne hade så många röster som folkmängden berättigade till.

Samlingspartiet fortsätter som största parti, ordföranden från Helsingfors

Utifrån kommunalvalsresultatet behöll Samlingspartiet med sina 23 mandat sin position som största parti i landskapsfullmäktige. Socialdemokratiska partiet klättrade upp i jämbredd med De Gröna. Bägge har nu 14 platser i fullmäktige.

Sannfinländarna har 10 platser i fullmäktige, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet vartdera 7 platser och Centern 4 platser. Kristdemokraterna och Rörelse Nu fick 2 mandat var.

Enligt en överenskommelse som ingåtts av partierna väljs en socialdemokrat från Helsingfors till ordförande.

Landskapsstyrelsen och ordförande för de olika organen utses i oktober

Fullmäktige ska konstituera sig den 5 oktober, då det väljer landskapsstyrelse. Landskapsstyrelsen har också framdeles 15 ledamöter. Det bestäms i Nylands förbunds grundavtal att ledamöterna som representanter för sina kommuner väljs så att kommuner med över 100 000 invånare får in en ledamot per varje helt 100 000-tal invånare.

Helsingfors får in 6 ledamöter i landskapsstyrelsen och Esbo samt Vanda 2 ledamöter var. Från de övriga 23 kommunerna i Nyland kommer det sammanlagt 5 ledamöter.

Landskapsfullmäktiges och landskapsstyrelsens mandattid börjar senare än normalt på grund av att coronapandemin ledde till att kommunalvalet uppsköts.

Upplysningar:

Valberedningskommitténs sekreterare, sakkunnige Janne Tamminen,
tfn 050 558 6303

Representantskapets sekreterare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen,
tfn 040 554 5538

Nyckelord:

Beslutsfattande