Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Kyrkslätt och Vichtis fick goda resultat av gemensam klimatkoordinator

Kommunerna Kyrkslätt och Vichtis hade en gemensam klimatkoordinator från oktober 2019 till slutet av år 2020. Resultaten var uppmuntrande och viljan finns att fortsätta med försöket i de här grannkommunerna. 

Miljöcheferna Anu Hynninen från Kyrkslätts kommun och Sari Janhunen från Vichtis kommun säger att klimatarbetet kommit bra igång med hjälp av en gemensam klimatkoordinator. Via ansökan om understöd för klimatprojekt i kommunerna fick det gemensamma Klimatkoordinator-projektet finansiering av miljöministeriet.  

I bägge kommunerna var klimatarbetet till en början virrigt, eftersom man i de olika enheterna inte hade det klart för sig i vilken riktning arbetet borde framskrida. Det behövdes en person som koordinerar det interna arbetet och byggde upp en gemensam vägkarta för åtgärderna. Klimatkoordinatorn höjde även profilen för klimatfrågornas del i kommunerna. 

– Då projektet avslutades i slutet av året, slutade även klimatkoordinatorn med sitt arbete och jag märker att vi ännu också kunde ha behov av en koordinerande person. I praktiken tar de lagstadgade uppgifterna och förmansarbetet så enkelt alla de resurser som finns till förfogande, berättar Hynninen.  

Vichtis och Kyrkslätt har gemensamma utmaningar och flaskhalsar i klimatarbetet 

När man jobbar för två kommuner, är det en utmaning att lära känna två kommuners ärenden, människor och förfaringssätt. Även om omständigheterna och lagarna är desamma, är kommunerna ändå olika. 

– Detta är möjligt att ordna och hos oss fungerade det. Det goda med utvecklingsarbete som utförs i två kommuner är att man exempelvis kan pröva på olika betraktelsesätt och få erfarenhet av dem, berättar Janhunen.   

I bägge kommunerna arbetade man under projektets gång på åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP) i samarbete med olika enheter. Vichtis har redan godkänt planen. I Kyrkslätt fortsätter den politiska behandlingen av den i februari-mars.  

– Även om klimatkoordinatorn arbetade hälften av sin arbetstid för Vichtis och den andra hälften för Kyrkslätt, fick vi massor till stånd också med en halv arbetstagare, informerar Janhunen. 

Meningen är att samarbetet fortsätter 

Både i Vichtis och Kyrkslätt finns det en klar vilja att fortsätta med samarbetet och att tillsammans ta klimatarbetet till nästa nivå. I början av februari sände de en gemensam ansökan till miljöministeriets understödsomgång för klimatprojekt i kommunerna.  

– Projekt är innovativa möjligheter som också möjliggör försök. Det är fint att kunna ansöka om stöd av miljöministeriet. Önskan och avsikten är ändå att vi kunde få bestående resurser till klimatarbetet, påpekar Janhunen.   

– Ifall vi inte jobbat på och lämnat in en gemensam ansökan, hade den säkert blivit ogjord med egna krafter. Det är mycket bättre att i grupp jobba med idéer och utveckla dem vidare, säger Hynninen. 

Vad skulle ni säga till kommuner som funderar på att anställa en klimatkoordinator? 

– Jag rekommenderar det som ett bra alternativ och vi har goda erfarenheter av en gemensam koordinator för två kommuner. I rekryteringen betonar jag nätverksbildning och egen aktivitet för kontakter. Kommunen ska söka efter nätverk och kontaktpersoner, tillägger Hynninen.  

– Uppgiften är utmanande, eftersom ett globalt problem ska formuleras till ett arbetspaket för två kommuner, man ska vara handlingskraftig och kunna popularisera vetenskapliga fakta. I arbetet ska man kunna jämka inom kommunen och finna fungerande arbetssätt, men allt hänger inte bara på en själv och allt går inte som på räls. Det har också betydelse var i organisationen man placerat klimatkoordinatorn; var finns den bästa möjligheten till klimatarbete och hur stöder arbetet klimatledarskap, begrundar Janhunen.  

Nyckelord:

Klimat