Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsfullmäktige godkände vid sitt sista sammanträde bokslutet för år 2020

Landskapsfullmäktige godkände vid sitt sista sammanträde för denna mandatperiod Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020. Coronakrisen ledde på en mycket kort tid till förändrade verksamhetsrutiner. Förbundets ekonomiska mål och verksamhetsmål nåddes emellertid planenligt.

Landskapsdirektör Ossi Savolainen påpekade då han presenterade bokslutet att Nylands förbund har lägre kostnader per invånare än något av de övriga landskapsförbunden i Finland.

Revisionsnämndens ordförande Carita Orlando lade fram nämndens utvärderingsberättelse och konstaterade att förbundet lyckats väl med sina målsättningar under det utmanande året.

– Den fräscha strategin, det proaktiva arbetet, satsningarna på personalens välbefinnande och på virtuell gemenskap är sådant som även framöver kommer att bära frukt. Nylands förbund går vidare ännu starkare än förut, sade Orlando.

Uppdatering av förvaltningsstadgan

Landskapsfullmäktige godkände också en uppdatering av förbundets förvaltningsstadga. I uppdateringen beaktas förändringar i lagstiftningen och den nya programperioden för EU:s region- och strukturpolitik. Man har också gjort vissa justeringar i syfte att göra mötesrutinerna mera välfungerande. Den reviderade förvaltningsstadgan träder i kraft i början av september.

Behovet av förändringar som syftar till utveckling av samarbetet mellan landskapsstyrelsen och landskapsfullmäktige samt utveckling av effektiviteten i dessa organs verksamhet blir föremål för separat beslutsfattande när man kommer igång med den nya perioden.

Dessutom förelades ledamöterna aktualitetsöversikter där de viktigaste etapperna inom regionutveckling och regionplanering under den gångna perioden sammanfattades.

”Gösen stannar kvar i Nyland”

Landskapsfullmäktiges mandattid löper officiellt ut i slutet av juli. Ossi Savolainen tackade ordförande Mari Holopainen, överräckte blommor till henne och gav henne en T-tröja som minnesgåva. På T-tröjan ståtar den nyländska landskapsfisken gösen och en text som inspirerats av året med covid-19: Kaikki hyvin, kuha pysyy Uudellamaalla. (Allt väl – även gösen stannar kvar.)

T-tröjan skickas per post till samtliga ledamöter i landskapsfullmäktige.

Mari Holopainen tackade ledamöterna för den gångna periodens goda diskussioner och det värdefulla arbete som gjorts till förmån för Nyland. Hon berömde också förbundets byrå för dess idoga beredningsarbete och för att ha öppnat upp mötena för en större publik. Det var mycket riktigt en stor publik som följde behandlingen av Nylandsplanen under flera, långa fortsatta sammanträden.

– Vi har under denna period släppt in allmänheten. Vi förflyttade oss från seminariesalar till Helsingfors fullmäktigesal, och genom direkta webbsändningar gav vi möjlighet till insyn i beslutsfattandets olika stadier, sade Holopainen och önskade ledamöterna en god sommar.

Det nya landskapsfullmäktige väljs på basis av kommunalvalsresultat då Nylands förbunds medlemskommuners representantskap sammanträder den 14 september.

Titta på inspelningen från sammanträdet(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Upplysningar:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande