Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 23.5: AKKE-finansieringsansökan öppnas i början av juni

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 23 maj. Styrelsen beslutade att ansökan om finansiering av anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) öppnas den 1 juni.

Dessutom beslutade styrelsen ge ett uttalande till högsta förvaltningsdomstolen om de svar som getts av NTM-centralen i Nyland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf. Dessa svar gäller de besvär som landskapsstyrelsen anfört över helheten Nylandsplanen.

Samtliga beslut vid sammanträdet fattades i enlighet med föredragningslistan (på finska).

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen:

Utlysning av ansökan om finansiering av stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (AKKE)(Du går över till annan tjänst)

Uttalande till HFD om NTM-centralens och FNF:s svar i samband med det skriftliga hörandet gällande landskapsplanehelheten Nylandsplanen 2050(Du går över till annan tjänst)

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Utredning om utvecklingen av persontågstrafiken på kustbanan och i riktning mot Hangö för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Aktualitetsöversikt om ansvarsområdet Regionplanering(Du går över till annan tjänst)

Aktualitetsöversikt om ansvarsområdet Regionutveckling(Du går över till annan tjänst)

Byte av ersättare i landskapets samarbetsgrupp(Du går över till annan tjänst)

Valberedningskommittén: ändring av medlem(Du går över till annan tjänst)

Ärenden för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Publikationer som har färdigställts(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Upplysningar:

Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska