Gå till innehåll
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 23.5: AKKE-finansieringsansökan öppnas i början av juni

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 23 maj. Styrelsen beslutade att ansökan om finansiering av anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) öppnas den 1 juni.

Dessutom beslutade styrelsen ge ett uttalande till högsta förvaltningsdomstolen om de svar som getts av NTM-centralen i Nyland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf. Dessa svar gäller de besvär som landskapsstyrelsen anfört över helheten Nylandsplanen.

Samtliga beslut vid sammanträdet fattades i enlighet med föredragningslistan (på finska).

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen:

Utlysning av ansökan om finansiering av stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (AKKE)(siirryt toiseen palveluun)

Uttalande till HFD om NTM-centralens och FNF:s svar i samband med det skriftliga hörandet gällande landskapsplanehelheten Nylandsplanen 2050(siirryt toiseen palveluun)

Direktörsutlåtanden(siirryt toiseen palveluun)

Utredning om utvecklingen av persontågstrafiken på kustbanan och i riktning mot Hangö för kännedom(siirryt toiseen palveluun)

Aktualitetsöversikt om ansvarsområdet Regionplanering(siirryt toiseen palveluun)

Aktualitetsöversikt om ansvarsområdet Regionutveckling(siirryt toiseen palveluun)

Byte av ersättare i landskapets samarbetsgrupp(siirryt toiseen palveluun)

Valberedningskommittén: ändring av medlem(siirryt toiseen palveluun)

Ärenden för kännedom(siirryt toiseen palveluun)

Publikationer som har färdigställts(siirryt toiseen palveluun)

Sammanträdesdatum för kännedom(siirryt toiseen palveluun)

Ordförande:

Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Upplysningar:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Alla nyheter