Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 13.6: Utlåtande om revidering av TEN-T-förordningen

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 13 juni. Styrelsen beslutade ge Europeiska kommissionen ett utlåtande om revidering av TEN-T-förordningen. Förordningen fastställer utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och styr finansieringen ur Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Nylands förbund stöder målsättningarna i kommissionens förslag till förordning och anser att utbyggnaden av TEN-T-nätverket är ytterst viktig med tanke på Nylands tillgänglighet och konkurrenskraft. Styrelsen föreslår några justeringar i förslagets kartor, och dessa justeringar framgår av en kartbilaga till utlåtandet.

Landskapsstyrelsen förde en preliminär debatt om att ge ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som omorganiserar den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.

Dessutom behandlade styrelsen ett extra ärende vid sammanträdet som gällde en teknisk justering i förbundets bokslut.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen (på finska):

Utlåtande om revidering av TEN-T-förordningen till Europeiska kommissionen(Du går över till annan tjänst)

Utkast till utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som omorganiserar den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen – preliminär debatt(Du går över till annan tjänst)
Styrelsen förde en preliminär debatt och beslutade att utlåtandet ska behandlas vid landskapsstyrelsens extra sammanträde den 20 juni.

Samarbete mellan Vanda stad och Nylands förbund i Avia-nätverket; godkännande av avtal(Du går över till annan tjänst)

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Beslut om inrättande av ett projekt för åtgärdsprogrammet för ekologisk hållbarhetsförändring inom kreativa branscher (LuoTo)(Du går över till annan tjänst)

Bedömning av organisationen och verksamhetsmodellen vid Nylands förbunds byrå(Du går över till annan tjänst)

Publikationer som har färdigställts(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)
Tillägg: landskapsstyrelsens extra sammanträde 20.6.2022.

Extra ärende: Teknisk justering i bokslutet
Landskapsstyrelsen godkände en teknisk justering i förbundets bokslut. Justeringen påverkar inte bokslutets resultat. Ärendet förs till landskapsfullmäktige för behandling den 14 juni.

Ytterligare upplysningar:

Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande