Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 19.4: Uttalanden om besvär över helheten Nylandsplanen

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde tisdagen den 19 april. Styrelsen godkände de uttalanden om besvären över helheten Nylandsplanen som hade begärts av högsta förvaltningsdomstolen.

I uttalandena konstateras att besvären inte innehåller sådan ny information som skulle leda till upphävandet av landskapsfullmäktiges beslut om att godkänna planhelheten och Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande om att avslå besvären. 

Helheten Nylandsplanen omfattar etapplandskapsplanen för Helsingforsregionen, etapplandskapsplanen för västra Nyland och etapplandskapsplanen för östra Nyland.

Dessutom beslutade styrelsen om ett utlåtande som ges om utkastet till investeringsprogram för statens farledsnät. Enligt Nylands förbund saknar investeringsprogrammet några för Nyland särskilt viktiga och lönsamma åtgärder, och man ska på nytt överväga inkluderandet av dessa åtgärder i programmet. 

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen (på finska):

Samtliga beslut vid sammanträdet fattades i enlighet med föredragningslistan. 

Uttalande till HFD om besvär över Helsingforsregionens etapplandskapsplan

Länk till förslaget (Du går över till annan tjänst) 

Uttalande till HFD om besvär över Västra Nylands etapplandskapsplan

Länk till förslaget(Du går över till annan tjänst) 

Uttalande till HFD om besvär över Östra Nylands etapplandskapsplan

Länk till förslaget (Du går över till annan tjänst) 

Nylands förbunds utlåtande om utkastet till investeringsprogram för statens farledsnät 2023–2030

Länk till förslaget (Du går över till annan tjänst) 

Direktörsutlåtanden

Länk till förslaget (Du går över till annan tjänst) 

Godkännande av de tjänstemäns behörighet och uppgifter som anknyter till beviljande och betalning av nationell medfinansiering samt beskrivning av förvaltningsprocessen inom Interregprogram

Länk till förslaget (Du går över till annan tjänst) 

Delegering av rätten att föra talan till landskapsdirektören i operativa ärenden som gäller regional- och strukturpolitiska fonder och Interregprogram

Länk till förslaget (Du går över till annan tjänst) 

Delårsrapport 1/2022 för kännedom

Länk till förslaget (Du går över till annan tjänst) 

Städtjänster i Nylands förbunds kontorslokaler för åren 2022–2024 (2026): Uteslutande av anbud ur anbudsförfarandet

Länk till förslaget (Du går över till annan tjänst) 

Städtjänster i Nylands förbunds kontorslokaler för åren 2022–2024 (2026): Upphandlingsbeslut

Länk till förslaget (Du går över till annan tjänst) 

Sammanträdesdatum för kännedom

Länk till förslaget(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi tfn 050 464 2455
Protokollförare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen, inka.tikkanen@uudenmaanliitto.fi, tfn 040 554 5538