Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Landskapsplanen

Kategorier:

Artikel

28.2.2024

Plan som möjliggör fungerande regional kollektivtrafik

Nylandsplanen främjar kollektivtrafik på två sätt: den säkerställer att den infrastruktur som trafiken behöver fungerar samt styr placeringen av boende, handel och arbetsplatser på ett sätt som skapar förutsättningar för en hållbar mobilitet.

Nyhet

7.12.2023

Nylands förbund driver förändringar i EU:s förslag om markdirektiv

Europeiska kommissionen publicerade på sommaren sitt förslag till markdirektiv som syftar till att främja en hållbar markanvändning. Nylands förbund anser att huvudmålet är bra, men lämnade i november sina egna korrigeringsförslag om direktivet, där förbundet önskar att lagberedarna beaktar medlemsländernas särdrag när det gäller markanvändning och dess planering.

Blogg

1.6.2023

Den historiska Nylandsplanen

Våren förde med sig goda nyheter. Högsta förvaltningsdomstolen fattade sina slutliga beslut om Nylandsplanen, vilket bekräftade de gångna årens arbete. För det första känner man sig nöjd, för landskapsplanen nästan i sin helhet är i den form som fullmäktige godkände år 2020, skriver Ilona Mansikka.

Nyhet

22.5.2023

Städerna och landskapen kräver ändringar i utkastet till EU:s restaureringsförordning

De största städerna i Finland, flera landskapsförbund och Finlands Kommunförbund har uttryckt sin starka oro för innehållet i artikel 6 i restaureringsförordningen. Ett gemensamt ställningstagande, som innehåller förslag till ändringar i utkastet till förordningen, har lämnats till dem som förhandlar om Finlands regeringsprogram.

Lähikuva sohvalla istuvasta Eija Hasusta. Blogg

13.3.2023

Uppdrag: Klargöra nyländsk identitet. Profileringen av små centrum klar 

Profilerna för små centrum i Nyland-publikationen (på finska) klargör och anger särdrag hos små centrum i Nyland; den för även fram ömsesidiga förhållanden. I sitt blogginlägg hoppas Eija Hasu att arbetet leder till öppningar och idéer för en hållbar utveckling av små centrum, och för en bättre drag- och hållkraft hos dem. Detta gäller såväl kommuner som andra aktörer.

Nyhet

13.3.2023

Högsta förvaltningsdomstolen fattade slutliga beslut om Nylandsplanen

Högsta förvaltningsdomstolen fattade 13.3.2023 beslut om de besvär som gällde helheten Nylandsplanen 2050. I och med dessa beslut har Helsingforsregionens, Västra Nylands och Östra Nylands etapplandskapsplaner, som hör till planhelheten, vunnit laga kraft. Det är inte längre möjligt att besvära sig över besluten.  

Nyhet

26.1.2023

EU:s förordning om restaurering av natur hotar splittra stadsstruktur i Finland  

De stora städerna i huvudstadsregionen driver tillsammans med landskapen i södra Finland förändringar i artikel 6 som gäller städer i EU:s restaureringsförordning. I sin nuvarande form skulle förslaget betydligt försvåra kommunernas hållbara tillväxt och leda till en splittrad stadsstruktur som är skadlig för naturen.