Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Landskapsplanen

Kategorier:

Lähikuva sohvalla istuvasta Eija Hasusta. Blogg

13.3.2023

Uppdrag: Klargöra nyländsk identitet. Profileringen av små centrum klar 

Profilerna för små centrum i Nyland-publikationen (på finska) klargör och anger särdrag hos små centrum i Nyland; den för även fram ömsesidiga förhållanden. I sitt blogginlägg hoppas Eija Hasu att arbetet leder till öppningar och idéer för en hållbar utveckling av små centrum, och för en bättre drag- och hållkraft hos dem. Detta gäller såväl kommuner som andra aktörer.

Nyhet

13.3.2023

Högsta förvaltningsdomstolen fattade slutliga beslut om Nylandsplanen

Högsta förvaltningsdomstolen fattade 13.3.2023 beslut om de besvär som gällde helheten Nylandsplanen 2050. I och med dessa beslut har Helsingforsregionens, Västra Nylands och Östra Nylands etapplandskapsplaner, som hör till planhelheten, vunnit laga kraft. Det är inte längre möjligt att besvära sig över besluten.  

Nyhet

26.1.2023

EU:s förordning om restaurering av natur hotar splittra stadsstruktur i Finland  

De stora städerna i huvudstadsregionen driver tillsammans med landskapen i södra Finland förändringar i artikel 6 som gäller städer i EU:s restaureringsförordning. I sin nuvarande form skulle förslaget betydligt försvåra kommunernas hållbara tillväxt och leda till en splittrad stadsstruktur som är skadlig för naturen.