Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 23.10: Förslag om Nylands egen regionutvecklings­diskussion med staten

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde i Lojo i samband med sitt studiebesök till västra Nyland. Landskapsstyrelsen beslutade föreslå att landskapet Nyland ska föra egna regionutvecklingsdiskussioner med staten år 2024.

Arbets- och näringsministeriet har föreslagit att diskussionerna begränsas till storregioner, men ministeriet har också bett om landskapens synpunkter om den bästa regionindelningen för dessa diskussioner.  

Nylands särdrag och möjligheter, men också utmaningar skiljer sig i betydande grad från de övriga landskapen, även inom Södra Finlands storregion. Södra Finlands storregion består av landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Nyland och Egentliga Finland.

I de årliga regionutvecklingsdiskussionerna mellan staten och landskapen är målet att hitta en gemensam syn på regionens utvecklingsbehov och komma överens om åtgärderna.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till beslutsförslagen

Alla beslut fattades i enlighet med förslagen på föredragningslistan.

Förslag om Nylands egna regionutvecklingsdiskussioner med staten(Du går över till annan tjänst)

Inrättande av ett projekt för stödjande av kommuner och gränsöverskridande samarbete mellan sysselsättningsområden i samband med reformen av AN-tjänsterna 2024 (AN-tjänster 24 – Nyland)(Du går över till annan tjänst)

Deltagande i projektet för samtestning och samutveckling av datasystemet för den byggda miljön (RYHTI)(Du går över till annan tjänst)

Deltagande i MSP-EGD-projektet inom havsplanering(Du går över till annan tjänst)

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Begäran om omprövning; landskapsdirektörens beslut §109/2023 om valet av stödmottagare på Sibbo kommuns område enligt lagen om stöd för byggande av fast bredband 1262/2020(Du går över till annan tjänst)

Delårsrapport 3/2023(Du går över till annan tjänst)

Nylands förbunds kommunikationsprinciper, vägledande diskussion(Du går över till annan tjänst)

Uppdatering av anvisningar för intern kontroll och riskhantering(Du går över till annan tjänst)

Processbeskrivning av tillvägagångssätt för tillsynen över lagligheten av tjänsteinnehavarbeslut(Du går över till annan tjänst)

Tjänsteinnehavarnas beslut(Du går över till annan tjänst)

Ärenden för kännedom(Du går över till annan tjänst)
Landskapsstyrelsens ledamot Ulla Kaukola (SDP, Vanda) noterade i protokollet att hon föreslår att ärendet om att Nylands förbund ansluter sig till det europeiska ESRA-nätverket samt om det planerade samarbetet mellan delstaten Brandenburg och Nylands landskap ska behandlas av landskapsstyrelsen.

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande