Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 9.10: Godkännande av landskapsdirektörens direktörsavtal 

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde vid ett extra sammanträde den 9 oktober. Det enda ärendet på föredragningslistan var fastställande av kravnivån för den nya landskapsdirektörens uppdrag och godkännande av direktörsavtalet.

Landskapsstyrelsen fastställde kravnivån för landskapsdirektörens uppdrag och godkände direktörsavtalet.  Genom direktörsavtalet tryggar man landskapsdirektörens förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag samt förtydligar direktörens spelrum när det gäller att uppnå målsättningarna. Styrelsen gav landskapsstyrelsens ordförande fullmakt att på Nylands förbunds vägnar underteckna direktörsavtalet.

Tuija Telén ges ett tjänsteförordnande för tjänsten som landskapsdirektör från och med den 1 november 2023. Tjänsteförordnandet utfärdas för perioden 1.11–31.12.2023 som ett tidsbegränsat vikariat. Tjänsteförordnandet fortsätter att gälla utan avbrott från och med den 1 januari 2024 då landskapsdirektör Ossi Savolainens frånträde träder i kraft.

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande