Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen föreslår att Oker-Blom eller Telén väljs till landskapsdirektör – Landskapsfullmäktiges beslut 12.9

Rekrytering av landskapsdirektör.

Nylands landskapsstyrelse har enhälligt beslutat föreslå landskapsfullmäktige att fullmäktige väljer Jan D. Oker-Blom eller Tuija Telén till tjänsten som landskapsdirektör. Båda kandidaterna är stadsdirektörer i Nyland: Oker-Blom är från Lovisa och Telén från Högfors. Landskapsstyrelsen sammanträdde den 7 september efter det att de politiska grupperna i landskapsfullmäktige hade hört toppkandidaterna.

Landskapsfullmäktige väljer landskapsdirektör vid sitt sammanträde tisdagen den 12 september genom majoritetsval. Det finns elva valbara kandidater till tjänsten, och fullmäktigeledamöterna får rösta på vilken valbar kandidat som helst. Behörighetsvillkoren för tjänsten som landskapsdirektör är i praktiken uppvisat ledarskap och högre högskoleexamen samt kraven på språkkunskaper.

Enligt Nylands förbunds förvaltningsstadga förrättas majoritetsval med slutna sedlar om en ledamot yrkar på det.

Landskapsfullmäktiges sammanträde kan följas direkt på webben.

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande