Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen sammanträder 12.6 och landskapsfullmäktige 13.6

Nylands landskapsstyrelse sammanträder måndagen den 12 juni. På föredragningslistan finns finansieringsbeslut om medel från anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) samt ett utlåtande om förslaget till delgeneralplan för Norra Paipis i Sibbo. Dessutom behandlar styrelsen bland annat ärenden om behov av att komplettera landskapsplanen samt processen för rekrytering av ny landskapsdirektör.

Nylands landskapsfullmäktige sammanträder tisdagen den 13 juni. Fullmäktige ska fatta beslut om Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2022. Dessutom får fullmäktige revisionsnämndens utvärderingsberättelse för kännedom. Landskapsfullmäktige ska välja ordförande för fullmäktigeperiodens två sista år. Dessutom behandlar fullmäktige bland annat ett ärende om beviljande av avsked för Ossi Savolainen från tjänsten som landskapsdirektör på grund av pensionering.

Sammanträdet hålls i Helsingfors stads fullmäktigesal på Alexandersgatan 20. Sammanträdet kan följas direkt på webben via Helsingforskanalen kl. 10.

Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455
Landskapsfullmäktiges ordförande Pentti Arajärvi, pentti@arajarvi.fi, tfn 040 5820 300

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande