Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 10.6: val av direktörer

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 10 juni. Landskapsstyrelsen fattade beslut om valet av direktörer för ansvarsområdena regionutveckling och regionplanering på Nylands förbund. Till tjänsten som direktör för regionutveckling valdes Eero Venäläinen, och Mari Siivola blev vald till tjänsten som direktör för regionplanering.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till föredragningslistan (på finska)

Tillsättande av tjänsten som direktör för ansvarsområdet regionutveckling(Du går över till annan tjänst)
Ulla Kaukola (SDP, Vanda) föreslog en sluten omröstning i ärendet. I omröstningen fick Eero Venäläinen 11 röster och Anne Karjalainen 4 röster. Eero Venäläinen blev vald.

Tillsättande av tjänsten som direktör för ansvarsområdet regionplanering(Du går över till annan tjänst)
Ulla Kaukola (SDP, Vanda) föreslog en sluten omröstning i ärendet. I omröstningen fick Mari Siivola 13 röster och Ilona Mansikka 2 röster. Mari Siivola blev vald.

Utlåtande om Y9 Delgeneralplan för tätorter i Lojo, beredningsfas(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Utlåtande om ansökan om miljötillstånd, marktäktstillstånd och tillstånd att få inleda verksamheten i nordvästra delen av Senkkeri(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Finansieringsbeslut för projektet AKKE24024 om projekt- och investeringsplan för fortsatt planering, konsekvensbedömning och varumärkesarbete i anslutning till Tallinntunneln(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE), resultaten från ansökningsomgången våren 2024 för kännedom(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Ställningstagande och orosyttring om Eura 2021-systemets funktionsduglighet(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Anslutning till Polis-nätverket(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Uppdatering av södra Finlands trafikstrategi för kännedom(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Fastställande av berednings- och beslutsprocessen för upphandlingar som faller under landskapsstyrelsens behörighet(Du går över till annan tjänst)
Styrelsen beslutade enhälligt att återremittera ärendet för ny beredning.

Uppdaterad förvaltningsbeskrivning av Nylands förbunds uppgifter i anslutning till Interreg-program för kännedom(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Förnyad avtalsmodell för Helsinki EU Office(Du går över till annan tjänst)
Styrelsen beslutade enhälligt att bordlägga ärendet.

Tjänsteinnehavarnas beslut(Du går över till annan tjänst)
Vid sammanträdet lade landskapsdirektören till en ny punkt i beslutsförslaget:
Landskapsstyrelsen beslutar att anteckna för kännedom att landskapsstyrelsens ordförande meddelade den 9 juni 2024 att han utövar övertagningsrätt i landskapsdirektörens beslut § 66/2024 3.6.2024 / ”En lokal experttjänst i Hanzhou och landskapet Zhejiang för att genomföra Nylands Kina-samarbete; ingående av ramavtal”, och återremitterar beslutet för ny beredning.
Styrelsen beslutade i enlighet med det ändrade beslutsförslaget.

Landskapsdirektörens aktualitetsöversikt(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Publikationer som har färdigställts(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Ärenden för kännedom(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)
Godkändes enligt beslutsförslaget.

Ytterligare upplysningar:

Markku Markkula

Landskapsstyrelsens ordförande

+358 50 464 2455

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande