Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 17.5

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 17 maj med fjärranslutning. Styrelsen godkände förbundets utlåtande om förslaget till generalplan för Koverhar och Lappvik i Hangö. Som stöd för temaåret Europeisk entreprenörsregion 2021–2022 togs beslutet att starta projektet Stöd till grönt och digitalt entreprenörskap i Nyland. 

Dessutom antecknade landskapsstyrelsen för kännedom en utvärdering av projekt, som genomfördes med krisfinansiering som förbundet beviljat för att lindra konsekvenserna av coronapandemin och hjälpa till i en återhämtning efter krisen.  

Alla mötesbeslut fattades i enlighet med föredragningslistans förslag. 

Mötesärendena samt länkarna till förslagen (på finska): 

Utlåtande till förslaget till generalplan för Koverhar och Lappvik i Hangö  

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Stöd till grönt och digitalt entreprenörskap i Nyland – inledande av EER-projektet 2021–2022 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Utvärdering av genomförande av och verkningsfullhet hos de projekt som fått nyländsk krisfinansiering 

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Direktörsutlåtanden 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Aktualitetsöversikt om ansvarsområdet Regionutveckling (till landskapsfullmäktige)

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Aktualitetsöversikt om ansvarsområdet Regionplanering (till landskapsfullmäktige)

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Uppdatering av förvaltningsstadgan (till landskapsfullmäktige)

Landskapsstyrelsen förde en vägledande diskussion och på basis av den justerar föredraganden förslaget till landskapsfullmäktigemötet.  

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Valberedningskommittén: Ändring av medlem 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Rättelseyrkande: Landskapsstyrelsens beslut 26.04.2021 § 49 

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Rättelseyrkande: Landskapsdirektörens beslut 28.04.2021 § 80 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Ärenden för kännedom 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Publikationer som har färdigställts 

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Mötestidtabell för kännedom och beslutande om plats och tid för kommunernas representantskap 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455 

Sekreterare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen, tfn 040 554 5538, inka.tikkanen@uudenmaanliitto.fi 

Nyckelord:

Beslutsfattande