Gå till innehåll
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 17.5

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 17 maj med fjärranslutning. Styrelsen godkände förbundets utlåtande om förslaget till generalplan för Koverhar och Lappvik i Hangö. Som stöd för temaåret Europeisk entreprenörsregion 2021–2022 togs beslutet att starta projektet Stöd till grönt och digitalt entreprenörskap i Nyland. 

Dessutom antecknade landskapsstyrelsen för kännedom en utvärdering av projekt, som genomfördes med krisfinansiering som förbundet beviljat för att lindra konsekvenserna av coronapandemin och hjälpa till i en återhämtning efter krisen.  

Alla mötesbeslut fattades i enlighet med föredragningslistans förslag. 

Mötesärendena samt länkarna till förslagen (på finska): 

Utlåtande till förslaget till generalplan för Koverhar och Lappvik i Hangö  

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Stöd till grönt och digitalt entreprenörskap i Nyland – inledande av EER-projektet 2021–2022 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Utvärdering av genomförande av och verkningsfullhet hos de projekt som fått nyländsk krisfinansiering 

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Direktörsutlåtanden 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Aktualitetsöversikt om ansvarsområdet Regionutveckling (till landskapsfullmäktige)

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Aktualitetsöversikt om ansvarsområdet Regionplanering (till landskapsfullmäktige)

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Uppdatering av förvaltningsstadgan (till landskapsfullmäktige)

Landskapsstyrelsen förde en vägledande diskussion och på basis av den justerar föredraganden förslaget till landskapsfullmäktigemötet.  

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Valberedningskommittén: Ändring av medlem 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Rättelseyrkande: Landskapsstyrelsens beslut 26.04.2021 § 49 

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Rättelseyrkande: Landskapsdirektörens beslut 28.04.2021 § 80 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Ärenden för kännedom 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Publikationer som har färdigställts 

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Mötestidtabell för kännedom och beslutande om plats och tid för kommunernas representantskap 

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455 

Sekreterare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen, tfn 040 554 5538, inka.tikkanen@uudenmaanliitto.fi 

Nyckelord:

Beslutsfattande
Alla nyheter