Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 19.12: Påverkansarbete i fråga om EU:s förordning om restaurering av natur

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 19 december. Landskapsstyrelsen förde en diskussion om påverkansarbete i fråga om artikel 6 i EU:s förordning om restaurering av natur och antecknade lägesöversikten för kännedom. Målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald är viktigt.

Nylands förbund och Nylands kommuner föreslår följande justeringar i artikel 6 för att trygga en hållbar utveckling av växande städer:

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen på föredragningslistan

Alla beslut vid sammanträdet fattades i enlighet med föredragningslistan (på finska).

Påverkansarbete i fråga om beredning av artikel 6 ”Restaurering av urbana ekosystem” i EU:s förordning om restaurering av natur; lägesöversikt för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Utlysning av ansökan om anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)(Du går över till annan tjänst)

Beslut om inrättande av projektet Regions4Climate(Du går över till annan tjänst)

Inrättande av projektet We Make Transition(Du går över till annan tjänst)

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Byte av medlem och ersättare i landskapets samarbetsgrupp(Du går över till annan tjänst)

Bedömning av organisationen och verksamhetsmodellen vid Nylands förbunds byrå(Du går över till annan tjänst)

Publikationer som har färdigställts(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Liisa Setälä

Förvaltningschef

+358 40 1681 989

Stöd för ledningen och beslutsfattandet, upphandlingsärenden och avtal, informationshantering, dataskyddsombud. Ställföreträdare för tf. förvaltningsdirektör Inka Tikkanen.

Nyckelord:

Beslutsfattande