Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsens beslut 19.6: Ledigförklarande av tjänsten som landskapsdirektör

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 19 juni. Styrelsen beslutade att ledigförklara tjänsten som landskapsdirektör och utsåg en urvalsgrupp som bereder tillsättandet av tjänsten. Dessutom beslutade styrelsen om upphandling av en strategisk konceptplanering av Nylands FUI-verksamhet och samarbete.

Ärenden vid sammanträdet, länkar till beslutsförslagen (på finska) samt ändringar som gjordes vid sammanträdet:

Tillsättande av tjänsten som landskapsdirektör(Du går över till annan tjänst)
Behörighetsvillkoren för tjänsten som landskapsdirektör preciserades enligt följande:
Behörighetsvillkoren för tjänsten är i praktiken uppvisat ledarskap på högsta nivå, högre högskoleexamen och flytande muntliga och skriftliga kunskaper i engelska samt nöjaktiga kunskaper i svenska.

Till urvalsgruppen som bereder tillsättandet av tjänsten utsågs följande ledamöter i landskapsstyrelsen och landskapsfullmäktige:

Saml.: Markku Markkula, ersättare Mikko Piirtola
SDP: Pentti Arajärvi, ersättare Ulla Kaukola
Gröna: Minerva Krohn, ersättare Leo Stranius
Sannf.: Arja Juvonen, ersättare Johannes Nieminen
SFP: Frida Sigfrids, ersättare Anders Portin
VF: Pia Lohikoski, ersättare Antero Eerola

Upphandlingsbeslut; Strategisk konceptplanering av Nylands FUI-verksamhet och samarbete på EU-nivå(Du går över till annan tjänst)
På förslag av landskapsdirektörens ställföreträdare som var föredragande beslutade styrelsen enhälligt att komplettera beslutet med preciseringar som gäller upphandlingens nyttoeffekter och uppnåendet av den uppsatta målnivån. Projektets tidtabell justeras i samband med ingåendet av avtalet.

Uppföljningsöversikt för Nylandsprogrammet 2022(Du går över till annan tjänst)
På förslag av den föredragande beslutade styrelsen enhälligt att komplettera beslutet med preciseringar som gäller uppföljning av landskapsprogrammet och rapportering av uppföljningen till styrelsen.

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Tillsättande av ansvarig direktör för projektet Klimathållbart Nyland som vision (VILKKU)(Du går över till annan tjänst)

Ärenden för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande