Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Månadens klimatansikte Jenna Kotilehto för fram klimataspekter på bostadsmässområdet i Hiidensalmi

Jenna Kotilehto är projektansvarig vid Lojo stad. I ett Canemure-delprojekt för hon fram klimataspekter på sommarens bostadsmässområde i Hiidensalmi. Canemure-projektet inleddes 2019 och håller på tills oktober 2021.  

På videon berättar Jenna om sitt arbete som projektansvarig (på finska).  

Hurdana klimatlösningar har ni för mässområdet?

Vi har gjort upp anvisningar om byggnadssätt på bostadsmässområdet för såväl småhus(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) som vånings- och radhus(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) (på finska). I byggnadssättet har man lyft fram för klimatet viktiga lösningar, såsom utsläppssnåla uppvärmningssystem, behovsrelaterad inomhusbelysning, återvunna byggprodukter samt välfungerande parkering och förvaring av cyklar.  

Anvisningarna om byggnadssätt formulerades som rekommendationer, och villkoren för tomtöverlåtelse blev likaledes inte heller strikta. Under tomtansökningsprocessen skulle varje sökande dock motivera hur mässans teman för byggnadsskedet syns i det egna projektet. Ett av temana var Vihreä teko (Grön gärning), vilket i praktiken innebar att den i Canemure-projektet fastställda aspekten beaktas. Ansökningarna utvärderades utgående från det här gröna temat och detta påverkade för sin del besluten om tomtindelning.

Det var första gången som man i Lojo begrundade byggnadslösningar på detta sätt. Anvisningarna om byggnadssätt kvarstår och kan fortsättningsvis tillämpas av staden och övriga intresserade. Två nya områden i Lojo har efter bostadsmässområdet i Hiidensalmi fått sådana anvisningar. Där har man även tagit i bruk mässområdets klimatvänliga tillämpningar.

Hur har ni uppmuntrat dem som bygger att uppmärksamma klimataspekter?

Utöver anvisningarna om byggnadssätt har vi hållit temat framme vid allehanda möten. Under bygglovsfasen gjordes en utvärdering av hur de sökande genomför temat Grön gärning. Innan själva lovet beviljades, godkändes planerna av mässarrangören. Samtidigt var det möjligt att ge respons om och rekommendationer för mässobjekten. Privatpersoner som byggherrar gavs personligen respons och rekommendationer och de fick som bilaga en minneslista (på finska) som utarbetats för delprojektet: Rakentajan muistilista(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) (Minneslista för byggandet).  

För ett år sedan, i maj 2020, utlyste vi en Grön gärning-tävling för de bästa tillämpningarna av temat i Hiidensalmi. Segrarna förkunnas en dag innan mässan öppnas. Tävlingen kom till för att heja på dem som bygger, i en fas då själva byggandet redan hade börjat och utmaningarna att hålla sig till såväl tidtabell som budget hade blivit konkreta.

Hurdant bostadsmässområde är Hiidensalmi?

När det gäller Hiidensalmi, är platsen även intressant med tanke på klimataspekter; ett gammalt industriområde som tjänat sitt syfte färdigt har gjorts om till ett bostadsområde enbart två kilometer från centrum vid Lojo sjö. För det nya bostadsområdet iståndsattes den av sågindustri förorenade jordmånen och den på området utspridda jättebalsaminen rensades bort.  

Området Hiidensalmi utgör en del av en redan befintlig stadsstruktur, vilket betyder att det bland annat finns goda rutter för gång och cykling, en busslinje samt ett fjärrvärmerör just utanför området. Det korta avståndet till centrum gör det möjligt för blivande invånare att i första hand gå och cykla när de vill ta sig någonstans.  

Hur kommer temat Grön gärning att synas under mässan?

Byggnadsskedets teman, Grön gärning medräknat, kommer att synas på mässan. Just nu smider vi planer på hur vi kan informera besökarna på ort och ställe om klimataspekter och exempelvis om de beräkningar för klimatavtryck som gjorts för objektens del.  

Sommarens bostadsmässa presenterar olika lösningar som utvecklar nybyggandet i riktning mot koldioxidsnålhet och klimatneutralitet. Varmt välkommen att bekanta dig med dem, till exempel under ett gruppbesök med temat Grön gärning!  

Kolneutraltfinland.fi. Canemure.

Nyckelord:

Klimat