Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Ny publikation om hur ERUF-projekt i södra Finland lyckats under åren 2014–2020

Publikationen God skörd i södra Finland – framgångar inom regionutvecklingen 2014–2020 (på finska) är en sammanställning av resultaten under strukturfondsperioden 2014–2020. Man har i södra Finland jobbat flitigt med totalt 333 projekt som finansierats av landskapsförbunden med bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projekt som genomförts under programperioden och de goda resultat de åstadkommit i sex landskap presenteras. Man har gjort skriften mera lättläslig och gjort den intressantare genom visualisering av data och intervjuer med nyckelpersoner.

 Trettiosju framgångshistorier presenteras mera detaljerat. Därutöver innehåller publikationen ett digert faktapaket om regionutvecklingsfondens handlingsprinciper.

– Vi kan verkligen glädja oss åt den gångna programperiodens framgångar. Finansieringen har haft en klar inriktning på projekt som stöder regionernas egna styrkor. Vi har också satt annan finansiering i rörelse, vilket betyder att vi med relativt små resurser har åstadkommit verkligt imponerande resultat, omtalar programdirektör Tiina Huotari på Nylands förbund.

Den sammanlagda finansieringen från EU och staten uppgår hittills till 81,7 miljoner euro. Projekten har en sammanlagd finansiering på närmare 120 miljoner euro.

– Under periodens gång blir vi ofta tillfrågade om vad man får till stånd med EU-finansieringen. Här har vi nu svart på vitt resultat som det är ett nöje att presentera, säger Huotari.

Klimat, smarthet och livskraft är teman för projekten

Landskapens strategier för smart specialisering har utgjort ett starkt ramverk som har varit vägledande för utvecklingsarbetet och som under programperioden har visat sig vara en ledstjärna för arbetet med regionutveckling. Tanken är den att regionerna ska specialisera sig på sina egna styrkor och att finansiering allokeras så att dessa stärks ytterligare.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet som genererar ny tillväxt, lösningar med förnybar energi och energieffektivitet samt stärkande av företagens innovationsverksamhet har varit av primär betydelse för södra Finland. Över 80 procent av projekten kretsade kring dessa teman. Nästan hundra projekt hade att göra med koldioxidsnålhet.

– Finland fastställde som mål för programperioden att man skulle använda minst en fjärdedel av ERUF-finansieringen för att främja en omställning till en koldioxidsnål ekonomi. Vi lyckades väl med att hålla fast vid målet, och klimatrelaterade projekt har mycket riktigt främjats med stöd till ett värde av nästan 20 miljoner euro, konstaterar Huotari.

I södra Finland har den största andelen finansiering från regionutvecklingsfonden gått till yrkeshögskolor, universitet, regionala utvecklingsbolag och kommuner i egenskap av föregångare inom smart specialisering. Utvecklingsprojekten har i bästa fall bestått i fruktbart samarbete mellan flera parter.

Tävling för EU-projekt bidragit till stjärnregn

ERUF-projekt från södra Finland har klarat sig fint i Europeiska kommissionens RegioStars-tävling. Kommissionen delar varje år ut pris i flera olika tävlingskategorier till lyckade strukturfondsprojekt samt för goda tillvägagångssätt som uppstått.

Projekt från södra Finland har under flera års tid funnits bland finalisterna. År 2018 tog VTT:s och Aalto-universitetets samprojekt TeKiDe hem segern i serien för reducering av koldioxidutsläpp. I projektet hade man utvecklat en innovativ metod som innebär att man kan tillverka textilfiber av textilavfall. I Stensvik i Esbo anlade man en produktionsplattform som bygger på tillvaratagande av textilavfall, och det har i sin tur redan gett upphov till ny affärsverksamhet.

Ett annat exempel på en succéhistoria är 2017 års finalist, SOHJOA-projektet, som löste utmaningar inom smart mobilitet. Företaget Sensible 4, som grundades i projektets kölvatten, satte igång med att utveckla robotbussar som trafikerar i besvärliga väderförhållanden. I mars 2019 presenterade företaget bussen GACHA, som byggde på programvara vilken företaget utvecklat. Försöken med robotbussar har hittat vägen ända till internationella massmedia.

Gränsen mellan finansieringsperioderna nära

Årets höjdpunkt i södra Finland är ett webbmöte som äger rum den 27 april och där ERUF-projektetens framgångar ännu lyfts fram i rampljuset. Man fokuserar redan även på nästa programperiod för EU:s region- och strukturpolitik, perioden 2021–2027.

De nationella programinnehållen finslipas precis. Genomgående teman som betonas är klimatneutralitet, digitalisering och arbetsliv i förändring. Tack vare ERUF-finansiering fortsätter vi med flexibelt regionutvecklingsarbete också under nästa period, som i praktiken kommer igång i höst, säger Huotari.

Bekanta dig med e-publikationen (på finska): God skörd i södra Finland – framgångar inom regionutvecklingen 2014–2020(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) (Du går över till annan tjänst)

Publikationen har tagits fram av Nylands förbund i samarbete med de övriga landskapsförbunden i södra Finland. Landskapen i södra Finland är Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Upplysningar:

Tiina Huotari

Programdirektör

+358 400 418 029

EU-finansiering av regional- och strukturpolitik, kontroll och nationell medfinansiering av Interregprogram

Nyckelord:

FinansieringProjekt