Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Projekt

Kategorier:

Nyhet

1.3.2023

Central Baltic-programmets ansökningsomgång öppen fram till 10.3

Interreg Central Baltic-programmets andra ansökningsomgång under programperioden 2021–2027 är öppen fram till fredagen den 10 mars klockan 12. Programmet stöder gränsöverskridande samarbetsprojekt inom mellersta Östersjöregionen. Utvecklingsprojektens teman är företag, miljö, sysselsättning och offentliga tjänster.

Nyhet

2.1.2023

Finansiering till förfogande för beredning av EU-projekt

Vi har öppnat en ansökningsomgång genom vilken vi stöder beredning av EU-projekt som görs av nyländska aktörer. Vi har som mål att främja projekt som är av betydelse för landskapet och höja det finansieringsanslag från Europeiska unionen som beviljas Nyland.

Nyhet

21.10.2021

Nyland startar upp förberedelserna inför temaåret som europeisk entreprenörsregion

Nyland är en av sex EU-regioner som belönats med utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion (European Entrepreneurial Region, EER). Förberedelserna inför temaåret 2022 har kommit igång under ledning av Nylands förbund. De huvudsakliga temana är företagande inom cirkulär ekonomi, digitalisering och grön omställning.